Mikuláš pre deti

Tradičnou a veľmi úspešnou akciou, ktorá bola po troch rokoch protipandemických opatrení znovu oživená a patrí do života levického práporu, je stretnutie detí s Mikulášom. Dňa 6. …

Ocenenie z Ukrajiny

Medailou „Za dobročinnosť a lásku k Ukrajine“ boli 19. októbra metropolitom kyjevským a celej Ukrajiny Epifanijom ocenení správca Vojenskej podpornej nadácie Milan Gajdoš, člen správnej …

Dobudovanie posilňovne, podpora služobnej telesnej prípravy a voľnočasových športových aktivít v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin

Komisia pre verejnoprospešnú činnosť so súhlasom veliteľa „Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin“ plukovníkom Pavlom Barančíkom a správcom Vojenskej nadácie rozhodla o použití prostriedkov vyzbieraných …