Kontakty

Kontakty

Vojenská podporná nadácia
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava

Registračné číslo: 203/Na-2002/1018
IČO: 42 259 258
DIČ: 2023509235
Číslo účtu: SK32 7500 0000 0040 1524 0750

Správca nadácie:
Ing. Milan GAJDOŠ
tel. číslo: +421 903 824 593, +421 915 291 168
e-mail:    vojenskanadacia@gmail.com
e-mail:    milan.gajdos@mod.gov.sk

Napíšte nám