Kontakty

Adresa:
Vojenská podporná nadácia
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava

IČO: 42 259 258
DIČ: 2023509235
Číslo účtu: 4015240056/7500

Správca nadácie:
Ing. Milan GAJDOŠ
tel. číslo: +421 903 824 593, +421 915 291 168
e-mail:    vojenskanadacia@gmail.com
e-mai:      milan.gajdos@mod.gov.sk