MilitaryArt

MILITARYART


MILITARY ART je unikátny projekt organizovaný Vojenskou podpornou nadáciou, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť spoločenské povedomie o slovenských vojakoch, vojnových veteránoch a zamestnancoch rezortu obrany. Tento projekt využíva umenie ako prostriedok na prepojenie verejného povedomia s prácou a príbehmi tých, ktorí slúžia našej krajine a snaží sa tým priblížiť spoločnosti hrdinstvá a obety slovenských vojakov a veteránov, či už ide o účastníkov protifašistického odboja počas 2. svetovej vojny alebo novodobých vojnových veteránov z medzinárodných misií a operácií krízového manažmentu. Projekt sa snaží ukázať ľudskú stránku vojenskej služby prostredníctvom umenia.

Každý ročník projektu začína starostlivým výberom 12 príbehov, ktoré sú vyberané odbornou komisiou na základe ich historického a emocionálneho významu. Následne sú oslovení talentovaní umelci z rôznych umeleckých disciplín, aby tieto príbehy pretransformovali do podoby vizuálneho umenia.

Zavŕšením každého ročníku MILITARY ART je zorganizovanie výstavy pri píležitosti Dňa vojnových veteránov – 11. novembera príslušného roku, na ktorej umelci a všetci zúčastnení na projekte odprezentujú svoje umelecké diela. Súčasťou výstavy je aj dražba diel, z ktorej výťažok je použitý na verejno-prospešné účely.

Do MILITARY ART sa zapojili renomovaní umelci, medzi ktorých patria keramikárka Ivett Axamitová z Topoľčian, František Guldan zo Svätého Jura či Martin Kellenberger z Bratislavy. Roky umeleckej práce, výstavy a ocenenia majú za sebou aj Juraj Mertuš z Dunajskej Lužnej, Alena Teicherová a Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom, zaujímavá je aj tvorba Iriny Slaninkovej z Liptovského Mikuláša či Janky Stašovej z Revúcej. Za začínajúceho umelca môžeme označiť Daniela Tocika z Trebišova a celkom prvé umelecké kroky robí talentovaná Nicole Rusnaková z Veľkého Bielu či Michal Slivovič z Bratislavy. Zaujímavý je aj umelecký príbeh Petra Sobeka z Trenčína, bývalého vojenského chemika a podplukovníka vo výslužbe, ktorý svoj foto-grafický talent začal rozvíjať najmä po odchode zo zálohy, hoci naďalej pôsobí v rezorte obrany ako občiansky zamestnanec. Za jediné autorské dielo hudobného charakteru sme vďační desiatnikovi Jakubovi Lacovi z Vojenskej hudby Banská Bystrica.