Program S.O.S

Vážení vojaci, vojačky, milí čitatelia,


Vojenská podporná nadácia sa dlhodobo angažuje v oblasti pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. Program, ktorý poznáte pod názvom „vzájomná pomoc“ alebo „vojaci-vojakom“ sa úspešne rozvinul o čom svedčia stovky verejno-prospešných aktivít, ktorými spoločne s Vami pomáhame vytvárať priaznivejšie prostredie pre život. V živote človeka sme však často konfrontovaní s nečakanými, nepríjemnými zmenami, ktoré nám od základu zmenia životné hodnoty. Na takéto okamihy, spojené často s podlomeným zdravím vplyvom úrazu alebo neočakávanej choroby, stratou blízkeho človeka, či inými nešťastiami nie sme pripravení. V profesii profesionálneho vojaka je pravdepodobnosť takýchto zvratov omnoho vyššia…
Prekonať neľahké životné obdobie sa koľkokrát nedá bez pomoci iných. A práve pre tento účel sme vytvorili program S.O.S pre zhromažďovanie dobrovoľného príspevku aspoň 1,- eura/mesačne, ktorý môže byť nádejou pre všetkých tých, ktorí to potrebujú. Zapojte sa do programu S.O.S z ktorého 100% prostriedkov bude použitých pre individuálnu finančnú pomoc.

Nikto nevie, kedy sa dostane do ťažkej životnej situácie a kedy bude potrebovať pomoc.

Ako podporiť program S.O.S?
zriadiť si trvalý príkaz vo svojej banke (najlepšie cez
internetbanking) a prispievať tak mesačne na účet č.:

SK95 7500 0000 0040 2641 6926

Ambíciou je aby si postupne každý vojenský útvar vytváral vlastnú finančnú rezervu programu SOS pre tých, ktorí to potrebujú alebo budú potrebovať. Do programu sa ako prvý z útvarov zapojil ženijný prápor Sereď, ktorý už druhý mesiac kumuluje na pre nich zriadený účet Vojenskej podpornej nadácie finančné prostriedky. Pozrite aj https://zpr.mil.sk/88693/