Vojaci vyzbierali v rámci humanitárnej zbierky 24 365 eur na pomoc Ukrajine

Za účasti ministra obrany SR Martina Sklenára a náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Daniela Zmeka, si dnes veľvyslanec Ukrajiny v SR Myroslav Kastran prevzal symbolický šek v hodnote 24 365 eur, ako výťažok z humanitárnej zbierky organizovanej pri príležitosti Charitatívneho galavečera Ozbrojených síl SR.

Do výťažku zbierky, organizovanej pod záštitou Vojenskej podpornej nadácie, boli zahrnuté prostriedky získané dražbou umeleckých predmetov a vojenských artefaktov, ako aj výťažok z príspevkov dobrovoľníkov z radov vojakov a občianskej verejnosti.

„Finančné prostriedky zo zbierky budú využité na zakúpenie potrebného humanitárneho materiálu,“ uviedol vo svojom poďakovaní veľvyslanec Kastran. Zároveň vyjadril vďačnosť občanom Slovenska za doterajšiu pomoc, ako v podobe humanitárnych darov, tak aj podpore ukrajinských ozbrojených síl vo forme materiálu a výcviku. https://www.mosr.sk/52907-sk/vojaci-vyzbierali-v-ramci-humanitarnej-zbierky-24-365-eur-na-pomoc-ukrajine/