Pomôžme rodine pani Zuzany Kliskej

Ťažko si predstaviť situáciu, kedy sa Váš životný partner a otec Vašich detí ide bicyklovať v plnom zdraví – a kedy Vám následne polícia oznámi, že už nie je medzi živými.

Pani Mgr. Zuzana Kliská pracuje v našom rezorte osem rokov. Pôsobí ako vedúca jedného z oddelení Úradu správy rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany. Výchova 13 ročného syna Janka a 10 ročnej dcéry Barborky je však od 19. mája tohto roku po smrti jej manžela už iba na nej…

Ak chceme byť rodine pani Zuzany Kliskej aspoň trochu nápomocní v najťažších chvíľach ich života, prosím, môžeme prispieť na nižšie uvedený účet. 

Číslo účtu je SK07 7500 0000 0040 2897 8340                                           

Variabilný symbol  3484

Za všetky Vaše príspevky vopred veľmi pekne ďakujeme. O priebehu zbierky Vás budeme informovať.

    Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                               JUDr. Peter Kozák, PhD.

Správca Vojenskej podpornej nadácie             Generálny tajomník služobného úradu MO SR