Ako prispieť

Ako nás môžete podporiť

V prvom rade, ďakujeme, že ste na tejto stránke, pretože to znamená, že nám chcete pomôcť v napĺňaní našich verejnoprospešných aktivít. Budeme radi, ak sa Vám podarí nájsť formu, akou by ste nám chceli pomôcť.

Finančný dar – Program „Zbierky“

Ak chcete prispieť finančným darom, prosím vyberte si z príbehov na ktoré sú vypísané verejné zbierky.

Nefinančný dar

Ak chcete pomôcť, či už konkrétnemu príbehu, prípadne sa informovať o aktuálnych potrebách hmotných vecí na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Určite pomôžete.

Dobrovoľníctvo

Máme množstvo aktivít a projektov, kde nám určite budete nápomocný. Ak máte záujem podporiť Vojenskú podpornú nadáciu svojim časom. Budeme nesmierne radi. Neváhajte nás kontaktovať.

Finančný dar nadácii

Vyzbierať peniaze na projekty nie je vždy ľahké. Takýmto finančným darom zabezpečíte tok financií na budúce projekty. Finančné prostriedky boli a budú použité výlučne na verejnoprospešné aktivity v súlade s nadačnou listinou.

2% z daní

2% sú zdrojom financií množstva nadácií a samozrejme aj pre nás je to nástroj na zabezpečenie chodu nadácie. Vašimi 2% sa stávate súčasťou rastúcej komunity a môžete sa tešiť z toho, že pomáhate.