Finančné dary

Finančný dar Vojenskej podpornej nadácii

Ďakujeme, že chcete podporiť našu činnosť. Darovať finančné prostriedky je možné prevodom finančných prostriedkov na náš účet VOJENSKEJ PODPORNEJ NADÁCIE.

Všetky vaše finančné dary budú zachytené v našom účtovníctve a O použití darovaných finančných prostriedkov vás budeme informovať na našej web stránke a vo výročnej správe, za plného rešpektovania vášho darcovského práva zostať v anonymite.

Ak nám zanecháte vaše kontaktné údaje, budeme vás pravidelne informovať o nakladaní a využití darovaných finančných prostriedkov, ktoré použijeme zásadne len na podporu programových cieľov v súlade s nadačnou listinou.

Každý váš dar, bez ohľadu na výšku sumy, je vyjadrením solidarity. Ďakujeme za vašu dôveru a podporu v našom úsilí o použitie získaných prostriedkov na aktivity prinášajúce pozitívne zmeny.

Ako prispieť ?

Prispieť môžete na náš bankový účet
SK32 7500 0000 0040 1524 0750  
Do poznámky prosím uveďte Vaše meno.

Využiť môžete aj PayBySquare. Výška príspevku je len na Vás.