Verejná prezentácia projektu MILITARY ART

Súčasťou charitatívneho koncertu Očami srdca, ktorý v priestoroch Slovenského rozhlasu v Bratislave zorganizovalo 21. apríla pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Naďa Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR, bolo aj verejné predstavenie projektu MILITARY ART.

Ide v histórii Slovenskej republiky o svojho druhu vôbec prvé prepojenie tvorby umelcov a statočnosti vojakov, v rámci ktorého umelci vytvorili diela inšpirované príbehmi šiestich účastníkov protifašistického odboja a šiestich novodobých veteránov. Vznikli tak unikátne maľby, keramika, drevorezba či dokonca aj hudobné dielo. Autorkou myšlienky je Lea Preisinger, ktorá pôsobí v diplomacii. Realizovala ju Vojenská podporná nadácia vedená Milanom Gajdošom v spolupráci so šéfredaktorom časopisu Obrana Pavlom Vitkom a vedúcim oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR Richardom Zimányim.

Výstavu vytvorených diel otvorili minister obrany Jaroslav Naď, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR plukovník Viktor Sabo a správca Vojenskej podpornej nadácie Milan Gajdoš. Popri štátnom tajomníkovi MO SR Marianovi Majerovi či náčelníkovi Generálneho štábu OS SR generálovi Danielovi Zmekovi na nej privítali predovšetkým účastníkov protifašistického odboja, ako aj ostatných veteránov a umelcov, ktorí sa podieľali na realizácii projektu MILITARY ART. Jeho súčasťou je aj kalendár na rok 2022, v ktorom sú uvedené príbehy hrdinov a zároveň umelecké diala, ktoré inšpirovali. Uvedené umelecké diela budú vydražené na najbližšom vojenskom charitatívnom plese a výťažok bude určený na charitatívne účely.