ĎAKUJEME ŽE STE POMOHLI NAJBLIŽŠÍM NADROTMAJSTRA MARIÁNA KRIŠKA

Vďaka vašej spolupatričnosti, sme pozostalej rodine, ktorá nevyhnutne potrebuje pomôcť poskytli finančné prostriedky vo výške 3500,- eur. V mene rodiny všetkým prispievateľom ďakujeme.

„S bolesťou v srdci a úprimným zármutkom vzdávame poslednú vďaku a úctu nášmu skvelému kolegovi a priateľovi nadrotmajstrovi Mariánovi KRIŠKOVI, príslušníkovi Vojenskej polície, ktorý nás opustil dňa 7. marca 2022 vo veku 42 rokov Marián po sebe zanechal priateľku Tatianu so 4 maloletými deťmi a dospelú dcéru z predchádzajúceho vzťahu, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v zložitej životnej situácii. Ich žiaľ a smútok nad stratou milujúceho partnera a otca sú znásobené veľkou stratou opory, ktorú mali práve v ňom,“ uvádza sa v nekrológu Vojenskej polície, ktorá smúti za svojim kolegom. 

Nadrotmajster Marián KRIŠKO sa narodil v roku 1979 v Zlíne. V rokoch 1997 – 1999 úspešne ukončil štúdium s maturitou na SOU strojársko – technologické v Novom Meste nad Váhom. Keď v júli roku 2000 nastúpil ako vojak základnej služby k 5.delostreleckej brigáde Jelšava, rozhodol sa pre vojenské povolanie. Profesionálom sa stal 1.júla 2001 v hodnosti desiatnik a mal na starosti automobilovú techniku. Od roku 2004 až do svojho skonu pôsobil vo Vojenskej polícii. V priebehu služby absolvoval viaceré odborné kurzy, v rámci diaľkového štúdia získal titul Mgr. na Trnavskej univerzite a bol tiež vyslaný na plnenie úloh v operácii Trvalá Sloboda v Afganistane. Za jeho službu mu bola udelená Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky – III. stupeň, Medaila Vojenskej polície – III. stupňa (bronz), či medaile za službu v zahraničnej operácii.

Kolegovia z Vojenskej polície vedia, že Marián bol priateľskej, pozitívnej a nekonfliktnej povahy, ktorý nevedel povedať nie a bol vždy ochotný pomôcť: „Bude nám chýbať a ostane nám navždy v pamäti.“

Vážení kolegovia z rezortu obrany a z Ozbrojených síl SR, pomôžme, prosím, najbližším príbuzným nadrotmajstra Mariána Kriška, ktorým už on pomôcť nemôže.

Prejavme spolupatričnosť láskavým venovaním finančných prostriedkov na číslo účtu: 

SK77 7500 0000 0040 2004 3380  variabilný symbol 1979

V ich mene Vám úprimne ďakujeme, o výsledku zbierky Vás budeme informovať.
Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z                                  plk. Ing. Valentín Cebo
správca Vojenskej podpornej nadácie                  riaditeľ Vojenskej polície