Športový deň veliteľa Čestnej stráže 2023 s našou podporou

Dňa 22. júna sa v priestoroch Kačína na Železnej studničke uskutočnil športový deň veliteľa Čestnej stráže prezidenta SR. Príslušníci ČS PSR si mohli zmerať sily v rôznych disciplínach: súťaž v športovej všestrannosti, preťahovanie lanom, futbal a súťaž vo varení gulášu. Družstvá tvorili jednotlivé roty a štáb. Príslušníci ČS PSR, ktorí nesúťažili si mohli zahrať volejbal a bedminton.

V súťaži všestrannosti zvíťazil rotmajster Marek Pôbiš, na 2. mieste skončil rotný Patrik Mareš a na 3. mieste sa umiestnil slobodník Marián Okoličány.


V súťaži preťahovanie lanom zvíťazilo družstvo štábu, na 2. mieste skončila 1. rota ČS PSR a na 3. mieste družstvo RPV.


Vo futbale zvíťazilo družstvo 1. roty ČS PSR, na 2. mieste bolo družstvo RPV a na 3. mieste bola 2. rota ČS PSR.

Vo varení gulášu putovný pohár získali príslušníci RPV, ktorí nám uvarili guláš hodný majstrov kuchárskeho umenia. Na druhom mieste sa umiestnila 1. rota ČS PSR a na 3. mieste 2. rota ČS PSR.

Počasie na Železnej studnične nám vyšlo na jednotku, prostredie v prírode je krásne. Všetkým účastníkom športového dňa ďakujeme a tešíme sa na budúce.

Ďakujeme Vojenskej podpornej nadácii za zakúpenie cien a materiálov na náš vydarený športový deň. https://www.mil.sk/105246/?pg=1