Žiadne dieťa nesmie zostať za autovou čiarou – pomôžme im

Milí kolegovia, ktorí viete aké je to mať zdravé deti, iste zároveň viete, aké je to úžasné šťastie. A naši kolegovia, ktorých deti sa vzdelávajú v Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole pre deti a mládež s mentálnym znevýhodnením, s poruchami autistického spektra a s kombinovaným zdravotným znevýhodnením? Aj oni chcú byť šťastní – a aj šťastní sú, keď sa ich dcérky a synčekovia učia chápať život a spoznávať svet na ihrisku detstva a mladosti.  Nemôžu ostať za pomyselnou autovou čiarou ani v oblasti elektroniky, ktorá je dnes už neodmysliteľnou súčasťou pomyselného detského ihriska, ako aj školských lavíc. Preto spoločne iste pochopíme prosbu Mgr. Miriam Martinákovej, riaditeľky vyššie uvedenej Spojenej školy z Dubnice nad Váhom, ktorá sa na vojakov a zamestnancov rezortu obrany obrátila prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie aj s týmito slovami:

„Našou prioritou je v maximálnej možnej miere pripraviť naše deti na reálny život. Vďaka moderným a invenčným prístupom vo výchove a vzdelávaní sa snažíme, aby boli hodnotnou súčasťou spoločnosti. Ku každému z nich pristupujeme výrazne individuálne, podporujeme a rozvíjame ich schopnosti a danosti s prihliadnutím na ich zdravotné možnosti. Veľkým prínosom pri vyučovaní by boli pre naše deti tablety,  prostredníctvom ktorých chceme efektívne rozvíjať komunikačné a kognitívne schopnosti, podporiť ľahšie absorbovanie učiva,  rozvíjať prácu s informáciami, rozvíjať kreativitu a prácu s digitálnymi technológiami.  Pre deti so špeciálnymi potrebami pôsobia výrazne motivačne, zefektívňujú vzdelávací proces a žiakom pomáhajú kompenzovať nedostatočnú pozornosť.“

A prečo sa pani riaditeľka obrátila na našu veľkú vojenskú rodinu? Aj preto, lebo jej žiakmi sú tiež deti našich dvoch kolegov. Treba pritom dodať aj to, že s vojakmi by ich škola veľmi rada spolupracovala aj v dlhodobejšom horizonte. Sme preto radi, že riaditeľ Vojenskej polície potvrdil spoluúčasť a podporu v danej veci. Ďakujeme.

Milí kolegovia, uvedená škola potrebuje zakúpiť sedem tabletov v celkovej sume takmer 2 000 €. Prosím, skúsme im pomôcť.

Číslo účtu:  SK77 7500 0000 0040 2004 3380 , variabilný symbol: 1841

O priebehu zbierky Vás budeme informovať.

plukovník Ing. Valentín Cebo                              Ing. Milan Gajdoš, podplukovník v. z.

Vojenská polícia, riaditeľ                                     Vojenská podporná nadácia, správca