Manželia Roganskí ďakujú a bojujú ďalej

„Vážená Vojenská podporná nadácia, ďakujeme Vám ešte raz za Vašu pomoc, za to, že sme mali možnosť
stretnúť na našej ceste úžasných ľudí. To nám dodalo silu,“ napísala nám v pondelok 17. júla pani Katarína
Roganská.
Možno si pamätáte – v októbri 2022 sme v spolupráci s plukovníkom Pavlom Kožlejom, veliteľom 11. brigády
Vzdušných síl OS SR, vypísali zbierku na podporu rotného Radoslava Roganského (45).
V ozbrojených silách slúžil od roku 2003. Keďže bol dva roky práceneschopný vinou vážneho onkologického
ochorenia (a s podobnou chorobou istý čas bojovala aj jeho manželka Katarína), je už preto mimo vojenskej
služby. Na otca dvoch školopovinných detí a svojho bývalého kolegu však vojaci a zamestnanci rezortu obrany
nezabudli. V rámci uvedenej zbierky sa vyzbieralo 7 699 eur. (vyhodnotenie zbierky je tu:
https://vojenskanadacia.sk/podporit-zbierku/pomozme-prosim-rotnemu-v-z-radoslavovi-roganskemu-a-jeho-rodine/)
Manželia Roganskí si z jesennej zbierky dokázali istý obnos odložiť na pokračujúcu liečbu. Pani Roganská preto
ďalej o. i. spolu s opätovným poďakovaním všetkým darcom konkretizuje: „Choroba si časom vytvorila odolnosť
na liek Lonsurf. Manžel trochu pochudol, ale ideme ďalej. Ďalšia možnosť je Stivarga (Regorafenib). Recept po
rozhodnutí a schválení od ošetrujúceho lekára už máme. Liek však zdravotná poisťovňa neprepláca. Porovnávali
sme si cenu v Rakúsku a v Českej republike. Najnižšia je na Slovensku. Stojí 1766€/mesiac. Vďaka Vám všetkým
ideme do toho. Liek objednávame v centrálnej lekárni v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Čoskoro
nám ho dodajú…“
Čo najúprimnejšie želáme pánovi Radoslavovi Roganskému návrat zdravia a jeho rodine spokojný spoločný život.
A aj za Vojenskú podpornú nadáciu všetkým darcom ešte raz veľké ĎAKUJEM.
Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z. správca Vojenskej podpornej nadácie