Ženijný kemp 2023 s našou podporou

V treťom júlovom týždni prebiehal v ženijnom pluku v Seredi už v poradí ôsmy ročník denného tábora pre deti s názvom Ženijný kemp 2023. Päťdesiat štyri detí bolo rozdelených do troch čiat, ktoré viedli poddôstojníci ženijného pluku. Tí previedli deti hravou a zábavnou formou vojenským výcvikom, ktorý obsahoval telesnú prípravu, streleckú prípravu, zdravotnú prípravu a ženijnú prípravu. Vojenský výcvik pre deti bol dopĺňaný rôznymi hrami a súťažami, po spoločnom obede zvyčajne nasledoval odpočinok, počas ktorého bolo možné pozerať rozprávky, alebo tráviť čas hraním, kreslením, alebo diskusiou. Na tvárach detí bolo možné vidieť počas celého týždňa radosť pri spoločne trávených aktivitách aj spokojnosť s pripraveným programom, za čo patrí veľká vďaka celému organizačnému tímu, špeciálne zamestnankyni Anežke Lehockej. https://www.mil.sk/105629/?pg=1