Medzinárodný deň žien v ZaVaMD Martin

Každoročne je 8. marec medzinárodne uznávaný za deň úcty k ženám ako ocenenie boja za ich rovnoprávnosť k zlepšeniu pracovných podmienok, ktoré boli iniciované štrajkom krajčírok textilných tovární v roku 1908 v New Yorku. Každá žena v novodobej spoločnosti má svoje neoceniteľné postavenie a nezastupiteľný prínos a to nielen v pracovnom prostredí. V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ďalej len „ZaVaMD“) si hlavní funkcionári uctili tento sviatok spoločenským posedením s vyjadrením poďakovania a úcty k profesionálnym vojačkám a zamestnankyniam. Nežné polovičky martinského pracovného kolektívu sa započúvali do pripravených hudobných interpretácií sprevádzaných hrou na gitare, harmonike či zvučnej fujary a speváckeho doprovodu hlavných funkcionárov ZaVaMD. Kultúrna časť spoločenského posedenia bola zakončená spontánnou aktivitou samotných žien, a to ich spoločným spevom. Celá udalosť bola nesená vo veľmi uvoľnenej, priateľskej a pozitívnej atmosfére. Na záver posedenia bolo pre všetky ženy pripravené malé pohostenie aj za prispenia Vojenskej podpornej nadácie. https://www.mil.sk/103313/?pg=1