Denný detský tábor 2020

Po veľmi úspešnom minuloročnom dennom detskom tábore sa uskutočnil druhý ročník Denného detského tábora 2020 v prápore CSS Prešov v dvoch turnusoch, a to od …

Fyzičkou proti stresu

Fyzická kondícia je pre vojaka alfou i omegou počas celej služby v OS SR. Nie je tomu inakšie ani na našom stredisku CIMIC a PSYOPS v Martine. Udržať …

,,Vojenský“ deň s deťmi

V rámci projektu „Nájdi si svoj domov“ zorganizoval Prápor logistiky Hlohovec pre Centrum detí a rodiny v Dunajskej Strede tematický vojenský deň. Profesionálni vojaci z …

Ocenenie umelca protifašistického odboja

Vojenská podporná nadácia ocenila 15. februára svojim Čestným uznaním akademického maliara Štefana Pelikána pri príležitosti jeho 85 narodenín „za celoživotný umelecký prínos k podpore historického povedomia …