POĎAKOVANIE ZA FINANČNÚ ZBIERKU

Zbierka pre veterána ako symbolický dodatok ku dnešnému Medzinárodnému dňu obetí holokaustu „Rodičia, dedko, tety aj sesternice zahynuli v koncentračných táboroch. Všetci príbuzní. Prostredníctvom viacerých …

Veterán západného odboja Bernard Papánek zomrel večer vo štvrtok 21. januára 2021. Česť jeho pamiatke! Zbierka pokračuje – pohľadávka za jeho liečbu je vyčíslená na 2001,17 eur a je potrebné ju uhradiť. Aktuálne je ku dňu 22.1.2021 na účte 585,- eur. Ďakujeme

Epidémia Covid-19 neobišla ani jedného z našich najstarších protifašistických bojovníkov, už 101 ročného Bernarda Papánka. V rámci čs. jednotiek bojoval v severoafrickom Tobruku, ako aj v pevnosti Dunkerque na …

Vlci pomohli deťom

Aj tento rok, hoci poznačený epidémiou, sa príslušníci 21. mechanizovaného práporu Trebišov rozhodli pomôcť, tentokrát zbierkou šiat a hračiek pre Centrum pre deti a rodiny …

Úsmev na tvárach detí

V rámci rezortného projektu „Nájdi si svoj domov“ a vďaka Vojenskej podpornej nadácii a dobrovoľnej zbierke príslušníkov Veliteľstva 2.mechanizovanej brigády v Prešove sa nám podarilo vyčariť úsmev deťom z Centra …

Vojaci z krídla rozdávali radosť

Urobiť radosť a zároveň pomôcť deťom a mládeži z centier pre deti a rodiny (CDR) v tomto predvianočnom čase, to je výzva a príležitosť, ktorej sa zodpovedne chopili profesionáli z prešovského …