Ďakujeme že ste finančne pomohli Kristínke. Dňa 28.4.2022 sme jej vďaka vašej štedrosti mohli poukázať 2.000,- eur na jej liečebný pobyt.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli, zvlášť kolektívu Vojenského historického ústavu. Kristínka Hattalová má 21 rokov a trpí následkami detskej mozgovej obrny. Je síce odkázaná na …

ĎAKUJEME ŽE STE POMOHLI DES. MICHALOVI SUŠIENKOVI. Dňa 2.3.2022 sme mu vďaka vašej štedrosti poukázali 12.500,- eur ako prejav spolupatričnosti v ťažkej životnej situácii v starostlivosti o jeho manželku.

V rodine des. Michala SUŠIENKU slúžiaceho v 405. Opravárenskom prápore v Martine nastala 16.6.2021 ťažká životná situácia, nakoľko jeho manželka Michaela utrpela infarkt s následným opuchom mozgu a ostala v bdelej …