Očami srdca

„Majme v úcte všetkých, ktorí odovzdali svoje srdce v službe Slovenskej republike a jej občanom, nezabúdajme na tých, korí v tejto službe prišli o život …