Pomôžme rodine čatára Patrika ČIEFA

Pokojný, vyrovnaný, usmiaty, kamarátsky, večne optimistický a vždy profesionálny – taký bol Paťo, ako ho všetci volali. „Nebol nikdy naozaj nahnevaný – a ak aj trochu bol, i vtedy sa usmieval!“ – dodali jeho kamaráti a kolegovia. Čatár Patrik ČIEF, príslušník 53. práporu poľných služieb Hlohovec, však v noci z 25. na 26. novembra 2023 náhle zomrel.

Narodil v roku 1985 v Trnave. Do Ozbrojených síl SR vstúpil v roku 2006 k Čestnej stráži Ozbrojených síl SR, kde až do roku 2019 prešiel rôznymi funkciami. V roku 2019 bol
premiestnený k vojenskému útvaru v Hlohovci. Absolvoval viaceré odborné kurzy. Medzi poslednými to bol odborný kurz zabezpečenia proviantným materiálom. Okrem iného totiž
miloval aj varenie. Bol preto rád, že mohol pracovať ako zástupca veliteľa hospodárskeho družstva a zodpovedal tiež za „svojich“ kuchárov.

Čatár Patrik Čief po sebe vo veku 38 rokov zanechal milovanú manželku Annu a dcéru Simonku. Jeho najbližší sa tak behom ich najsmutnejšej noci navyše ocitli v ťaživej
životnej situácii. Áno – aj finančne.

Patrik však po sebe zanechal aj nás, jeho kolegov z Ozbrojených síl SR a z rezortu obrany. Tých, ktorí ho poznali, ako aj tých, ktorí sa o ňom práve teraz dozvedeli prvý raz. Je
teda na nás, ak máme tú možnosť a ochotu, aby sme jeho rodine pomohli.

Číslo účtu je SK05 7500 0000 0040 2488 6916
variabilný symbol 3754

Podporiť zbierkuPridať odkaz pre príjemcu


Údaje držiteľa karty
Trvalý pobyt držiteľa karty (Prečo potrebujeme tieto údaje?)
Silné overenie klienta/Strong Customer Authentication (SCA), ako súčasť smernice o platobných službách (PSD2) v Európskom hospodárskom priestore, vyžaduje pri online platbách posielať tieto údaje platobnej bráne na účely overenia zákazníka.
Súhlasy

Vážení kolegovia, za všetky Vaše príspevky Vám vopred veľmi pekne ďakujeme. O priebehu zbierky Vás budeme (tak ako tomu býva vždy) podrobne informovať na stránke našej Vojenskej
podpornej nadácie.

Ing. Milan Gajdoš,
správca Vojenskej podpornej nadácie pplk. v. z,

nrtm. Ing. Jozef Letanovský
veliaci poddôstojník 53.prápor
poľných služieb Hlohovec