Poďakovanie za zbierku a systém zrýchlenia pomoci

S obrovskou ťažobou smútku, ktorý naša kolegyňa z rezortu obrany pani Mgr. Zuzana Kliská prežívala túto jar po nečakanej smrti manžela, odrazu vystali problémy, ktoré nikto nečakal, vrátane manželovho zablokovaného účtu, nákladov na pohreb a aj na ďalší život. A to všetko s tým, že vdovský či sirotský dôchodok na dve deti je ešte ďaleko v nedohľadne.     

„Som veľmi vďačná všetkým darcom. Absolútne som to nečakala. Ich spolupatričnosť predovšetkým v prospech mojich dvoch detí som vnímala najviac cez svoje srdce. Bola pre mňa naozaj veľkým povzbudením. Samozrejme, ďakujem aj za samotnú  pomoc, ktorú prostredníctvom vyhlásenej zbierky sprostredkovala Vojenská podporná nadácia,“  povedala pani Zuzana Kliská, keď v októbri so správcom Vojenskej podpornej nadácie Ing. Milanom Gajdošom, podplukovníkom v zálohe, podpisovala darcovskú zmluvu na 3500 €.“

„Programy našej nadácie „Vzájomná pomoc“ alebo „Vojaci-vojakom“ sa úspešne rozvinuli. Teraz sa snažíme rozbehnúť nový program pre pomoc ľuďom patriacim do rezortu obrany s názvom S.O.S. Ten môže byť nádejou pre všetkých, ktorým neľahké životné obdobie pomôže prekonať, okrem dlhšie trvajúcej zbierky, aj okamžitou finančnou pomocou. Nie všetky príbehy ľudí, ktorí to potrebujú, je možné zverejniť vo výzvach z rôznych príčin a niekedy to ani nie je vhodné. K tomu, aby sme dokázali pomáhať aj takým, resp. aby sa proces pomoci zrýchlil, sú potrebné nakumulované finančné prostriedky, ktoré si už dnes vieme zhromažďovať na tento účel  dobrovoľným príspevkom vo výške aspoň 1 euro mesačne na čísla účtov, ktoré sú zriadené pri jednotlivých útvaroch ale aj veliteľstvách či GŠ OS SR a MO SR – teda podľa príslušnosti. Program len rozbiehame, pričom sa budeme snažiť kontaktovať a zapojiť jednotlivých príslušníkov rezortu, ale aj celé vojenské útvary a rôzne kolektívy do tohto projektu a systému komunitnej svojpomoci. Verím, že sa do programu S.O.S zapojí čo najviac ľudí z celého rezortu, veď aj na rôznych výzvach a zbierkach vidíme, aké je dôležité a potrebné poskytnúť včasnú a adresnú pomoc tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii“ avizuje Milan Gajdoš (viac o programe na https://vojenskanadacia.sk/program-s-o-s/ ) s tým, že 100% z takto vyzbieraných  prostriedkov bude použitých pre individuálnu finančnú pomoc.