Pomôžme rodine čatára Stanislava Šinála po požiari ich domu

Nemilosrdný požiar zničil 12. januára všetko, čo si čatár Stanislav Šinál spolu so svojou manželkou za ostatné roky budovali. Mladá rodina s troma dcérami prišla v priebehu pár minút o strechu nad hlavou, ako aj o všetko zariadenie a osobné veci. Po posúdení statikom bolo nariadené zbúranie objektu, takže Šinálovci prišli aj o to, čo po požiari ostalo a musia začať úplne od začiatku.

Vážení kolegovia, profesionálni vojaci, zamestnanci, v mene nášho kolegu čatára Stanislava Šinála a v mene veliteľa 62. spojovacieho práporu Ružomberok si Vás dovoľujeme poprosiť o spoluúčasť a zomknutie sa v prospech nášho kolegu, ktorý sa ocitol v tejto neľahkej životnej situácii. Veríme, že spoločne jemu a jeho rodine pomôžeme  prejsť týmto neľahkým obdobím.

Pomoc prostredníctvom finančných prostriedkov je možné poukázať na účet Vojenskej podpornej nadácie, pričom celá vyzbieraná suma bude čat. Stanislavovi Šinálovi venovaná formou darovacej zmluvy.

Číslo účtu : SK25 7500 0000 0040 1864 9068

Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme.

nrtm. Tomáš Zábojník                                                    Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. v.

veliaci poddôstojník 62.spojpr. Ružomberok       Vojenská podporná nadácia, správca