Mikuláš v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania

V druhý adventný týždeň Mikuláš so svojimi dvomi pomocníkmi anjelom a čertom zavítal do Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Vo večerných hodinách sa v priestoroch kinosály konalo stretnutie s detičkami profesionálnych vojakov a zamestnancov základne. Za krásnu básničku, koledu, alebo pesničku boli deti odmenené malou sladkou odmenou aj za prispenia Vojenskej podpornej nadácie, ktorá potešila mlsné detské jazýčky. Na záver návštevy Mikuláš prisľúbil, že príde medzi deti vojakov aj budúci rok. https://www.mil.sk/107542/?pg=1