Pomôžme zmierniť vojnové utrpenie….Verejná zbierka pre pomoc ľuďom v Ukrajine

Vojenská podporná nadácia vyhlasuje verejnú zbierku s cieľom obstarania humanitárnej  pomoci v prospech vojnou sužovaných občanov Ukrajiny a jej priamej distribúcie do najpostihnutejších oblastí. Informácie o zbierke: Registrové číslo zbierky 000-2023-019940, dátum konania od 8.2.2023 do 31.3.2024

Vojenská podporná nadácia aj v spolupráci s Generálnym štábom OS SR, rezortom obrany a ďalšími inštitúciami  bola v ostatnom roku nápomocná pri vyslaní desiatok kamiónov s humanitárnou pomocou našim ukrajinským susedom. Pre deti z najchudobnejších rodín, ktoré prišli nielen o obydlia, ale vo viacerých prípadoch aj o rodičov, zorganizovala neďaleko Kyjeva päť letných dvojtýždenných táborov. Spolu s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR bola s poverenia MO SR nápomocná tiež pri zaobstaraní a distribúcii zimného balíčku humanitárnej pomoci, ktorý v rámci predvianočnej návštevy sľúbil prezidentovi Volodymirovi Zelenskému minister obrany Jaroslav Naď. Bohužiaľ, vojna sa nekončí. Preto Vojenská podporná nadácia po dohode s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálom Danielom Zmekom získa v prospech finančnej zbierky aj celý finančný výťažok z Charitatívneho galavečera Ozbrojených síl SR, ktorý sa uskutoční 17. februára 2023 na zámku v Halíči. V prospech zbierky bude venovaný napríklad aj výťažok z dražby umeleckých diel, ktoré na motívy našich protifašistických aj novodobých vojenských hrdinov v rámci podujatia Military Art vytvorili slovenskí umelci.

Vážení vojenskí profesionáli, vážení zamestnanci rezortu obrany, vážení priaznivci našich ozbrojených síl a všetci, ktorí svojim srdcom a svojimi prostriedkami podporíte túto zbierku – v mene našich trpiacich, no hrdých a odhodlaných ukrajinských susedov Vám srdečne ďakujeme. Ich statočnosť si zaslúži úctu a pomoc.

Číslo účtu verejnej zbierky je: SK70 7500 0000 0040 3159 5818

O výsledkoch zbierky, ako aj o jej využití, Vás budeme informovať na stránkach Vojenskej podpornej nadácie a Ozbrojených síl SR

pplk.v.z. Milan Gajdoš                               generál Daniel Zmeko

správca Vojenskej podpornej nadácie                  náčelník Generálneho štábu OS SR

Podporiť zbierkuPridať odkaz pre príjemcu


Údaje držiteľa karty
Trvalý pobyt držiteľa karty (Prečo potrebujeme tieto údaje?)
Silné overenie klienta/Strong Customer Authentication (SCA), ako súčasť smernice o platobných službách (PSD2) v Európskom hospodárskom priestore, vyžaduje pri online platbách posielať tieto údaje platobnej bráne na účely overenia zákazníka.
Súhlasy
Ďakovné video z Ukrajiny. Ďakuje Bohdan Timošenko, koordinátor distribúcie slovenskej humanitárnej pomoci na Ukrajine
Pomoc vieme doručiť kdekoľvek, kde je potrebná…
Sklad pre zranených…
Aj k zraneným ukrajinským vojakom sa dostáva pomoc zo Slovenska…Ďakujeme…
Čo je viac ako vyčarený detský úsmev napriek vojne…deti jedného z 5 turnusov terapeutického tábora hradeného z prostriedkov VPN…https://vojenskanadacia.sk/ecav-pomohla-ukrajinskym-detom-vratane-vojnovych-sirot/

Aj Ukrajinci sú naši bratia, ktorým chceme pomôcť…pomôžte prosím…Ďakujeme v ich mene…