Mikuláš v trebišovských kasárňach

Ani tento rok neobišiel svätý Mikuláš deti profesionálnych vojakov a zamestnancov trebišovských práporov a presne v deň svojho sviatku zavítal spolu so svojimi pomocníkmi do klubu 21. zmiešaného …

Mikuláš rozdával balíčky na levickom prápore

Mikuláš nevynechal ani tento rok návštevu 13. mechanizovaného práporu. Tradične prišiel so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom, potešiť 5. decembra deti príslušníkov práporu balíčkami plnými sladkostí. Úvodné …