Oslavy 20. výročia vzniku mechanizovaného práporu v Leviciach s našou podporou

Dňa 31. januára 2024 sa v priestoroch 13. mechanizovaného práporu v Leviciach  konali oslavy pri príležitosti 20. výročia vzniku mechanizovaného práporu. Vzácnych hostí privítal veliteľ útvaru pán podplukovník Miroslav Osif. Pozvanie prijal veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Martin Stoklasa, veliteľ 1. mechanizovanej brigády brigádny generál Alexander Kollárik, primátor mesta Levice RNDr. Ján Krtík a bývalý veliteľ 12. tankovej brigády plukovník v.v. Michal Mihalov. Slávnostného podujatia sa zúčastnili aj bývalí velitelia a funkcionári 13. mechanizovaného práporu plukovník v.v. Ľudovít Valentíny, plukovník Andrej Tvrdoň, podplukovník v.v. Peter Bagačka, podplukovník v.v. Dušan Michálek, podplukovník v.v. Nikola Vicena, podplukovník Marián Golis, major v.v. Peter Živčák a major v.v. Ivan Moravský. V neposlednom rade sme srdečne privítali aj predsedu Zväzu vojakov SR plukovníka v.v. Vladimír Heberta, riaditeľa OR PZ plukovníka Borisa Kováča, riaditeľa OR HZ podplukovníka Miroslava Rapčana, náčelníka mestskej polície Miloša Adámika, riaditeľku odboru logistickej podpory CV Lešť majorku Máriu Lišaníkovú a riaditeľku Centra pre deti a rodiny pani Zuzanu Králikovú.

 Program slávnostného ceremoniálu obohatili svojim príhovorom veliteľ pozemných síl, primátor mesta Levice ako aj samotný veliteľ 13. mechanizovaného práporu. Hlavným programom bolo slávnostné odovzdávanie pamätných medailí a plakiet cteným hosťom, ale aj 49 zamestnancom a profesionálnym vojakom, ktorí  pôsobia na našom vojenskom útvare od samotného vzniku mechanizovaného práporu. Významné ocenenie pri tejto príležitosti udelil aj sám veliteľ pozemných síl piatim príslušníkom nášho útvaru. Ocenenie za výkon štátnej služby pri skončení štátnej služby „Pamätný kríž náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky III. Stupňa (bronzový)“ bol udelený rotnému Ľubošovi Novoszadovi. https://www.ossr.sk/108162/?pg=1

 Na záver slávnostného programu veliteľ práporu podplukovník Miroslav Osif poďakoval všetkým za účasť a prejavenú priazeň OS SR.  Po odnesení štátnej zástavy sa pozvaní hostia zúčastnili spoločného fotenia. Na tomto podujatí sa podieľala vojenská podporná nadácia.