Benefičný ples Čestnej stráže prezidenta SR s našou podporou

V piatok 9. februára 2024 sa v priestoroch Bratislavského hradu uskutočnil prvý Benefičný ples Čestnej stráže prezidenta SR pod záštitou prezidentky SR Zuzany ČAPUTOVEJ.

Slávnostný večer otvorili moderátori bývalý vojak čestnej stráže Adam BARDY s hereckým kolegom Vladimírom KOBIELSKYM. Program začal prinesením zástavy SR a štandardy PSR. Hlavný hostiteľ večera veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Andrej TVRDOŇ privítal hostí, medzi inými aj príslušníkov Hradnej stráže Praha. O dobrú zábavu sa postarala Vojenská hudba OS SR pod dirigentskou taktovkou majora Jozefa HEPNERA, neskôr spolu so speváckymi sólistkami p. Lenkou PIEŠOVOU a Dominikou RICHTEROVOU. Po ich hudobných vystúpeniach nasledovala skupina GLADIÁTOR a DJ MAJCO.

Na benefičnom plese veliteľ čestnej stáže odovzdal symbolické šeky z dobročinnej zbierky prednostke Detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave p. profesorke Alexandre KOLENOVEJ, riaditeľke Centra sociálnych služieb prof. Matulaya v Bratislave p. Jane ČANAGIOVEJ a štatutárovi občianskeho združenia „Inšpirujme svet“ pánovi Marcelovi FILAGOVI. Na slávnostnom večeri prebehla aukcia umeleckých a zberateľských diel. Šeky z dobročinnej zbierky boli navýšené o vyzbieranú sumu z vydražených predmetov, ktoré tvorili podpísane dresy známych športových osobností, pádlo s podpisom Eleny Kaliskej, Kniha ČS PSR s certifikátom, poštová známka ČS PSR, obrazy, jakutský nôž, puška 52/57 (replika), LP Platňa s podpisom hudobnej skupiny GLADIATOR, porcelán a váza s pamätnou mincou prezidentky SR.

K slávnostnému otvoreniu Benefičného plesu Čestnej stráže prezidenta SR pristúpila na parket ceremoniálna jednotka s delom a saberáž vykonal someliér Chateau Topoľčianky pán Róbert MORAVČÍK. Nasledovalo tanečné vystúpenie waltz, tango a valčík profesionálnych tanečných párov v podaní pani a pána BALÚNOVÝCH a slečny Niny RATKOVSKEJ s partnerom – príslušníkom ČS PSR Kevinom KOVAĽÁKOM.

K jedným z partnerov plesu v mene časopisu Slovenka patrila pani riaditeľka STAR production Mária REHÁKOVÁ: https://www.zenskyweb.sk/aky-bol-prvy-beneficny-ples-cestnej-straze-prezidenta-sr/

Ďakujeme Vojenskej podpornej nadácii za pomoc pri organizácii prvého Benefičného plesu Čestnej stráže prezidenta SR a všetkým zúčastneným, že boli súčasťou krásneho podujatia, ktoré, a tomu veríme, bude mať v nasledujúcich rokoch svoje pokračovanie a stane sa tradíciou, či vyhľadávanou kultúrno-spoločenskou udalosťou.

https://www.ossr.sk/108424/?pg=1