Zapojenie Veliteľstva brigády spoločnej podpory Trenčín do projektu „S.O.S“

Veliteľ brigády spoločnej podpory brigádny generál Jozef Ševčík podpísal skoro 300 dohôd o zrážkach zo mzdy pre príslušníkov veliteľstva brigády, ktorí sa rozhodli prispievať do projektu „S.O.S“ Vojenskej podpornej nadácie.
Veliteľ brigády aj touto cestou ďakuje všetkým profesionálnym vojakom a zamestnancom, ktorí sa rozhodli pravidelne prispievať čiastkou zo svojho platu a pomáhať tak svojim kolegom, ktorí sa ocitnú v núdzi. Nikto nevie, kedy sa dostane do ťažkej životnej situácie a kedy bude potrebovať pomoc. https://www.mil.sk/108541/?pg=1