Medzinárodný deň žien v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin

Každoročne, je 8. marec medzinárodne uznávaným dňom úcty k ženám. Tento deň bol vyhlásený, ako ocenenie boja za ich rovnoprávnosť, k zlepšeniu pracovných podmienok, na ktoré v roku 1908 upozornili krajčírky textilných tovární štrajkom v New Yorku. Každá žena v novodobej spoločnosti má svoje neoceniteľné postavenie a nezastupiteľný prínos, a to nielen v pracovnom prostredí. V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ďalej len „ZaVaMD“) si hlavní funkcionári, za prítomnosti náčelníka štábu ZaVaMD podplukovníka Štefana Rybára uctili tento sviatok spoločenským posedením s profesionálnymi vojačkami a zamestnankyňami. Nežné polovičky martinského pracovného kolektívu sa započúvali do pripravených hudobných interpretácií sprevádzaných hrou na gitare, harmonike, či zvučnej fujare a speváckeho doprovodu bývalého príslušníka základne Jaroslava Jackulíka. Celá udalosť sa niesla vo veľmi uvoľnenej, priateľskej a pozitívnej atmosfére. Na záver posedenia bolo pre všetky ženy pripravené malé pohostenie, a to aj za finančnej podpory zo strany Vojenskej podpornej nadácie. https://www.mil.sk/108794/?pg=1