JARNÝ DENNÝ DETSKÝ TÁBOR NA ZÁKLADNI VÝCVIKU A MOBILIZAČNÉHO DOPLŇOVANIA V MARTINE

Tretí februárový týždeň, sme na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania („ďalej len ZaVaMD“) v Martine, obrátili svoju pozornosť k našim najmladším. Pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov, pripravili príslušníci a zamestnanci základne v zložení: poručík Tomáš Huňady, rotmajster Rastislav Déri, rotmajster Miroslav Staník, rotmajster Jozef Baričiak, rotný Róbert Franko, slobodníčka Michaela Fekečová, zamestnankyňa Jaroslava Schniederová a zamestnankyňa Oľga Murčeková jarný denný detský tábor, ktorý ponúkol prihláseným odvážlivcom rozmanitý program. Pre účastníkov tábora bolo pripravených viacero atrakcií, od spoločenských hier, cez návštevu Múzea Andreja Kmeťa, návštevu zábavnej zóny pre deti Detský sen v Martine, až po pozeranie rozprávky v miestnom kine. V posledný deň pobytu si deti vyskúšali a zažili typický vojenský deň v priestoroch ZaVaMD. Po tomto programe bol tábor ukončený vyhodnotením v Poddôstojníckom klube základne, kde boli aj za prispenia Vojenskej podpornej nadácie deťom z tábora odovzdané ceny a diplomy. Účastníci denného tábora si okrem cien odniesli predovšetkým množstvo zážitkov a nových kamarátstiev. Už teraz sa tešíme na ďalší detský tábor. https://zavamd.mil.sk/108797/?pg=1