Deň žien s veliteľom 51. krídla Prešov s našou podporou

Je takou už nepísanou tradíciou, že 8. marca sa každý rok na letisku v Prešove rozdávajú ružičky. Veliteľ 51. krídla Prešov plukovník Štefan Okoš a náčelník štábu Dušan Iľko osobne poďakovali a obdarovali ružou sedemdesiat žien na letisku v Prešove, na znak rešpektu, vďaky a úcty k ich osobe a ich práci. Medzinárodný deň žien bol oficiálne ustanovený Organizáciou Spojených národov v roku 1975. Začalo sa to v roku 1908, kedy newyorské krajčírky, zahájili štrajk, ktorým demonštrovali potrebu lepších platov, kratšiu pracovnú dobu, svoje ženské práva, boj za rovnoprávnosť, za odstránenie diskriminácie a spravodlivosť. V súčasnosti tento sviatok viac symbolizuje poďakovanie ženám za to, že zvládajú nielen tie rodinné, ale aj pracovné povinnosti a pre nás ženy v OS SR je ten boj o to náročnejší. Každé takéto poďakovanie a povšimnutie si našej snaživej práce je pre nás zadosťučinením a motiváciou do ďalších dní. https://www.mil.sk/108781/?pg=1