Symbolické odovzdanie šekov vo výške 16 500 eur z výťažku Benefičného plesu Čestnej stráže prezidenta SR

Vojenská podporná nadácia poukázala dňa 13. marca 2024 prostredníctvom darovacích zmlúv výťažok z Benefičného plesu Čestnej stráže prezidenta SR, ktorý sa konal 9. februára 2024, na ktorom sa nadácia spolupodieľala. Trom organizáciám s ktorými vojenský útvar Čestnej stráže prezidenta SR dlhodobo spolupracuje, odovzdal veliteľ plk. Ing. Andrej Tvrdoň v sprievode svojich kolegov tri symbolické šeky vo výške 16 500 eur.

Info z webu Čestnej stráže prezidenta SR https://www.mil.sk/108610/?pg=1

Na benefičnom plese veliteľ Čestnej stáže prezidenta Slovenskej republiky plukovník Andrej TVRDOŇ odovzdal symbolické šeky z dobročinnej zbierky vo výške 9 000 euro rozdelené rovnakým dielom prednostke Detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave p. profesorke Alexandre KOLENOVEJ, riaditeľke Centra sociálnych služieb prof. Matulaya v Bratislave p. Jane ČANAGIOVEJ a štatutárovi občianskeho združenia „Inšpirujme svet“ pánovi Marcelovi FILAGOVI. Na slávnostnom večeri prebehla aukcia umeleckých a zberateľských diel. Šeky z dobročinnej zbierky boli navýšené o vyzbieranú sumu 7 500 euro z vydražených predmetov, ktoré tvorili podpísane dresy známych športových osobností, pádlo s podpisom Eleny Kaliskej, kniha ČS PSR s certifikátom, poštová známka ČS PSR, obrazy, jakutský nôž, puška 52/57 (replika), LP Platňa s podpisom hudobnej skupiny GLADIATOR, porcelán a váza s pamätnou mincou prezidentky SR.

V stredu 28.2.2024 a v piatok 1.3.2024 navštívil veliteľ Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky plukovník Andrej TVRDOŇ Detské onkologické oddelenie na bratislavských Kramároch, Centrum sociálnych služieb prof. Matulaya v Bratislave a štatutára občianskeho združenia „Inšpirujme svet“ pána Marcela FILAGU v Šuranoch, aby v mene útvaru odovzdal navýšený výťažok z dobrovoľnej finančnej zbierky a potešil deti, rodiny a klientov, ktoré to najviac potrebujú.

Tak ako v ostatných rokoch aj tento rok organizoval útvar Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky finančnú zbierku v období od októbra do decembra 2023 určenú pre detských onkologicky chorých pacientov a ich rodičov. Príslušníci čestnej stráže opätovne spojili svoje sily a vyzbierali finančnú čiastku 2440 Eur. Veliteľ Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky plukovník Andrej TVRDOŇ v mene útvaru odovzdal výťažok pani riaditeľke Deťom s rakovinou n.o. Kataríne BAGĽAŠOVEJ.

Príslušníkom Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky patrí veľká vďaka za pomoc, ktorú každý rok prejavujú daným organizáciám, ktoré si nesmierne vážia našu pomoc a ochotu a tešia sa s nami na ďalšiu spoluprácu.