Benefičný koncert na počesť gen. Milana Rastislava Štefánika a ukončenia 2. svetovej vojny v Paríži (Duchovne po stopách hrdinov časť.1)

Pamiatka generála Milana Rastislava Štefánika a jeho činnosť spojená s Francúzskom, ako aj slovenskí vojaci, ktorí zahynuli počas prvej aj druhej svetovej vojny na území Francúzska, boli v centre pozornosti podujatia Duchovne po stopách hrdinov. Zorganizovalo ho v dňoch 7. až 11. mája Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou a veľvyslanectvom SR vo Francúzsku.

Prvým ťažiskovým bodom bol charitatívny koncerte Očami srdca, ktorý zaznel v chráme sv. Márie Magdalény (La Madeleine) v centre francúzskej metropoly. Konal sa pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny a výročia smrti generála M. R. Štefánika. V stredu 8. mája bol v ňom prítomný štátny tajomník MO SR Martin Vojtašovič, zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Ľubomír Svoboda, veľvyslanec SR vo Francúzsku Ján Šoth, predstavitelia iných ambasád a ďalší hostia. Pravdaže – aj dva autobusy Slovákov, z ktorých jeden vypravilo do Francúzska ministerstvo obrany a druhý ministerstvo vnútra.

Na charitatívnom koncerte vystúpila s výborným repertoárom Vojenská hudba Banská Bystrica a virtuózna organistka Zuzana Ferjenčíková.

„Benefičný koncert v tomto krásnom chráme bol nielenže umelecky fascinujúci a ľudsky dojemný, ale jeho význam bol mimoriadne hlboký tak v zmysle pripomenutia si ukončenia 2. svetovej vojny a spomienky na M. R. Štefánika, ako aj nášho aktuálneho slovensko-francúzskeho priateľstva,“ povedal štátny tajomník MO SR Martin Vojtašovič.

Naša úcta patrí všetkým naším vojakom, ktorých krv je vsiaknutá vo francúzskej zemi a odkaz generála Štefánika je pre nás záväzný a inšpirujúci aj dnes,“ povedal generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR plukovník Viktor Sabo. Po koncerte sa poďakoval za spoluprácu veľvyslancovi SR vo Francúzsko Jánovi Šothovi, nášmu vojenskému ridelencovi v Paríži plukovníkovi Jánovi Žarnovickému, ako aj rektorovi Slovenskej katolíckej misie v Paríži Mons. Imrichovi Tóthovi, ktorý pôsobí v kostole sv. Márie Magdalény ako kaplán.

Výťažok z koncertu odovzdal správca Vojenskej podpornej nadácie Milan Gajdoš Asociácii československých dobrovoľníkov vo Francúzsku, ktorá sa stará o odkaz, pietne miesta a hroby českých a slovenských vojakov, ktorí v období prvej a druhej svetovej vojny padli na území Francúzska. „Naša Asociácia vznikla už po 1. svetovej vojne. Jej hlavným cieľom bolo pomáhať vdovám a sirotám žijúcich vo Francúzsku po Čechoch a Slovákoch, ktorí zahynuli na fronte, alebo sa vrátili k rodinám zmrzačení či chorí,“ povedal Pavel Lešák, predseda Asociácie. Muž, ktorý ostal vo Francúzsku po okupácii Československa sovietskymi vojskami v roku 1968, vedie Asociáciu už vyše desaťročia. O pamiatku našich bojovníkov sa spolu so svokrom však staral už od polovice 70-tych rokov minulého storočia.

„Som vám veľmi vďačný za skvelý a úžasne symbolický koncert s výstižným názvom Očami srdca. Zároveň vám ďakujem za príspevok na našu činnosť, pretože naši padlí si nezaslúžia, aby sme na nich zabudli,“ zdôraznil Pavel Lešák, pričom spolu s manželkou Boženkou majú nielen česko-moravsko-slovenské korene, ale aj cítenie. Asociáciu celý život financovali či financujú prevažne z vlastných zdrojov a s o to väčším zadosťučinením si prevzali výťažok z charitatívneho koncertu, aby mohli ďalej pokračovať vo svojej činnosti.

Ďalšie informácie aj tu: https://www.ustreps.sk/beneficny-koncert-ocami-srdca-v-kostole-sv-magdaleny-v-parizi/