Medzinárodný deň žien v 2. brigáde vzdušných síl

Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien sa piatkové dopoludnie 8. marca 2024 nieslo v znamení uctenia si nežného pohlavia.

V priestoroch kasární SNP sa veliteľ 2. brigády vzdušných síl plukovník Patrik Paulovčík spolu s veliteľmi jednotiek, za finančnej podpory Vojenskej podpornej nadácie, stretol s profesionálnymi vojačkami a zamestnankyňami, aby im v tento jedinečný deň venoval karafiáty, ako prejav uznania a vďaky za ich prístup a obetavosť.

https://www.mil.sk/108831/?pg=1

Oslavy medzinárodného dňa si všetci účastníci spríjemnili posedením pri občerstvení a zákusku.