Vlajky hrdosti nad Základňou mobilných KIS

Útvarová komisia zložená z veliacich poddôstojníkov v spolupráci s príslušníkmi Základne mobilných KIS a pod záštitou Vojenskej podpornej nadácie pokračovali v projekte ,,Skrášli svoj útvar“ …

Vojenský Mikuláš

Nevedeli sme sa ho dočkať. Či už to bol Mikuláš alebo Dedo Mráz, vždy mal pre nás niečo pripravené. On najlepšie vedel, kto počas roka …