Veterán západného odboja Bernard Papánek zomrel večer vo štvrtok 21. januára 2021. Česť jeho pamiatke! Zbierka pokračuje – pohľadávka za jeho liečbu je vyčíslená na 2001,17 eur a je potrebné ju uhradiť. Aktuálne je ku dňu 22.1.2021 na účte 585,- eur. Ďakujeme

Epidémia Covid-19 neobišla ani jedného z našich najstarších protifašistických bojovníkov, už 101 ročného Bernarda Papánka. V rámci čs. jednotiek bojoval v severoafrickom Tobruku, ako aj v pevnosti Dunkerque na francúzskom pobreží, kde bol v decembri 1944 vážne zranený.

Pán Bernard Papánek, ktorý bol vyznamenaný napríklad britskou vojenskou medailou Africa Star a čs. vojenskými medailami Za zásluhy a Za chrabrosť pred nepriateľom, má korene vo Vrádišti pri Skalici, hoci podstatnú časť detstva vyrastal vo Viedni. Ako účastníkovi Západného odboja sa mu po vojne nežilo v bývalom Československu ľahko. Preto v čase politického odmäku v 60-tych rokoch odišiel aj s manželkou do Izraela, kde 19 rokov pracoval v rámci skladového hospodárstva izraelských aeroliniek. Už ako vdovec, ktorý nemal vlastné deti, zanechal pred necelými desiatimi rokmi v Izraeli svoj neveľký dvojizbový byt, aby sa vrátil na Slovensko k svojej nevlastnej dcére. Hlavne preto, lebo v jej dedinskom domčeku nebol sám – a ona pre neho vytvorila skvelé rodinné zázemie. Bol zdravý ako repa, miloval prechádzky v blízkych borovicových lesoch a venoval pozornosť dianiu na Slovensku i vo svete.

Je teraz zbytočné špekulovať nad tým, prečo sa nášmu  veteránovi 2. svetovej vojny Bernardovi Papánkovi po príchode na Slovensko nepodarilo dotiahnuť niektoré administratívne veci, takže teraz leží v skalickej nemocnici na „covidovom“ oddelení so zápalom pľúc bez zdravotného poistenia ako samoplatca. A aj otázka o tom, či potrebuje našu pomoc na uhradenie svojej aktuálnej liečby, ktorú si musí sám zaplatiť, je tiež nadbytočná. Respektíve: áno, potrebuje.

Prosím, pomôžme takouto cestou teraz už rodine nášho  veterána západného odboja Bernarda Papánka.

Prispieť môžete na číslo účtu SK95 7500 0000 0040 2641 6926

O stave vyzbieraných finančných prostriedkov a poskytnutej pomoci Vás budeme priebežne informovať aj na stráne www.vojenskanadacia.sk

         pplk.v.z.  Ing. Milan Gajdoš,                                      plk. v.v. Ing. Richard Zimányi,
správca Vojenskej podpornej nadácie                           vedúci oddelenia starostlivosti

                                                                               o vojnových veteránov a voj.dochodcov

                                                                                            Ministerstvo obrany SR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA