Výťažok z charitatívneho koncertu pomohol ľuďom v Bosne a Hercegovine v miestach pôsobenia OS SR

Vo februári minulého roku sme v spolupráci s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR uskutočnili v poradí štvrtý charitatívny koncert z cyklu koncertov jar, leto, jeseň zima s názvom „Očami srdca“. Koncerty aj so „slovom“ môžete nájsť na našej stránke. Výťažok z koncertu pomáhal už v roku 2020 deťom v Bosne a Hercegovine ale aj v ďalekom Afganistane v miestach pôsobenia našich Ozbrojených síl SR. Aj tentokrát sa to podarilo. Ďakujeme profesionálnym vojakom za ich nadprácu v prospech obyvateľov v miestach, kde slúžia pre podporu mieru. https://www.mosr.sk/zaverecny-koncert-z-cyklu-ocami-srdca-ocaril/

LOT NOVO SARAJEVO – obdaroval 3 rodiny v núdzi.

               Slovenský LOT dislokovaný v Novom Sarajeve s finančnou pomocou Vojenskej podpornej nadácie obdarovali tri rodiny v núdzi v oblasti Sarajeva. Balíky obsahovali trvanlivé potraviny a drogériu pre tých, ktorí majú finančné problémy a žijú na hranici chudoby. Rodiny boli vybrané na základe dobrých a úzkych vzťahov členov LOT tímov s miestnym obyvateľstvom. Obdarované rodiny do poslednej chvíle o obdarovaní nevedeli. Slovenskí vojaci im teda pri odovzdávaní spôsobili neočakávaný a pozitívny šok, ako je možné vidieť aj na obrázkoch.

LOT FOČA – pomohol Červenému krížu v Trnove RS (v Republike Srbskej)

               Riaditeľka Červeného kríža v Trnove RS, Biljana MILIČ, ocenila snahu a nezištnú pomoc slovenského LOT tímu z Foče. Pani Biljana už v minulosti pri vzájomných stretnutiach so slovenskými vojakmi prejavila záujem o materiálnu príp. finančnú pomoc pre ich Červený kríž. Vojaci z LOT FOČA sa teda finančne vyzbierali a spolu s financiami z Vojenskej podpornej nadácie nakúpili pre miestny červený kríž hygienické a dezinfekčné prostriedky. Podľa slov pani riaditeľky sa tieto prostriedky ďalej darujú miestnym dôchodcom. Práve táto skupina ľudí je totiž najviac ohrozovaná vírusom COVID-19 a zároveň najviac finančne odkázaná na pomoc druhých.

LOT VIŠEGRAD – daroval finančné prostriedky pre nakúpenie zdravotníckeho materiálu pre miestnu nemocnicu

               LOT Višegrad v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou finančne pomohli zakúpiť 200ks infuziíí a 125ks adaptérov na zavedenie ifúzií pre miestnu nemocnicu (Dom Zdravlja) vo Višegrade. Riaditeľka nemocnice Snežana DJUREVIČ (na fotke vpravo) vyjadrila vďačnosť slovenskému LOTu z Višegradu za tento dar v týchto obzvlášť neľahkých časoch. Rovnako spomenula, že hlavne dnes je dôležité pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú a sami si ju nemôžu zabezpečiť napríklad z dôvodu nedostatku financií.  Na začiatku pandémie mala nemocnica dostatok peňazí na nákup zdravotníckeho materiálu, avšak materiálu bolo nedostatok. Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúcu pandémiu a  súčasný vysoký počet infikovaných v oblasti Višegradu sa situácia obrátila. Materiálu je v skladoch dostatok, ale chýbajú finančné prostriedky. Preto ešte raz poďakovala slovákom za finančnú pomoc, ktorá dorazila v pravý čas.