5. až 9. mája sa koná Beh oslobodenia – PRIDAJME SA

Vážení vojaci aj nevojaci, české občianske združenia Vlčie maky a Rozbeháme Česko organizujú 5. až 9. mája 2021 už druhý raz Beh oslobodenia.

Tento rok sa k podujatiu prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie pridávame aj na Slovensku.

Oslávme dôstojne a športom 76. výročie oslobodenia a porážku nacizmu. Zaregistrovaní bežci sa medzi 5. až 9. májom vydajú na svoju zvolenú trať. Môžu aj opakovane, pretože kritériom hodnotenia je čo najviac nabehaných kilometrov. Ešte podstatnejší je dobrý pocit, pretože prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie, ktorá pomáha vojakom už desaťročie (viac na www.vojenskanadacia.sk), bude výťažok určený v prospech účastníkov boja za národné oslobodenie, novodobým vojnovým veteránom a na s nimi súvisiace ciele Vojenskej podpornej nadácie.

Virtuálny Beh oslobodenia vlani priniesol v Čechách výťažok 125 tisíc českých korún (asi 5000 eur) a o. z. Vlčie maky prostredníctvom neho pomohli s úhradou za rehabilitáciu a bezbariérové ubytovanie novodobým vojnovým veteránom, ktorí to potrebovali. Aj do ďalších charitatívnych virtuálnych behov organizácie Rozbeháme Česko sa vlani zapojilo spolu 41 tisíc bežcov a na 19 dobročinných projektov putovali viac ako 3 milióny českých korún.

S tohtoročným Behom oslobodenia sa spája aj výzva, aby si bežci naplánovali trasy smerom k vojnovým pamätníkom alebo pietnym miestam protifašistického boja a cestou im vzdali úctu či už poklonením sa, alebo položením kytičky kvetov.

Bližšie informácie o registrácii si nájdete na https://www.myteporazime.cz/zavody/virtualni-beh-osvobozeni/. Organizátor česko-slovenského podujatia následne finančné prostriedky za štartovné zo Slovenska prevedie na Vojenskú podpornú nadáciu. Minimálny poplatok za registráciu v Čechách je 100 korún, na Slovensku 5 eur. Zaregistrovaným účastníkom príde na e-mailovú adresu štartovné číslo a po odbehnutí trasy a potvrdení behu prostredníctvom aplikácie aj diplom a poštou medaila. Ak by sa jej vzdali, náklady na ňu sa pridajú k výške ich daru.

PS: Ak budete mať chuť a možnosť, môžete nám zaslať aj fotografiu pamätníka, či pamätnej tabule, popri ktorých ste bežali. Je na Vás, či bude pamätník na zábere s Vami alebo bez Vás. Taktiež v popiske k foto môže alebo nemusí byť Vaše meno.

No nezabudnite prosím, napísať o aký pamätník ide a kde sa nachádza. Z fotografií pripravíme galériu podujatia.

Sledujte náš facebook: https://www.facebook.com/vojenskapodpornanadacia/posts/517492539629148

Kontakty v Čechách:

Za spolok Vlčie maky Miroslava Pašková, mirkamirka@seznam.cz tel. 606 417 628

Za Rozbeháme Česko Zdena Kamišová, zdenka@rozbehamecesko.cz tel. 606 793 346

Kontakty na Slovensku:

Za Vojenskú podpornú nadáciu Milan Gajdoš, vojenskanadacia@gmail.com, tel. 0915 291 168 a Pavol Vitko, vitko.pavol@gmail.com, 0917 739 156