Ocenenie za dobre odvedenú prácu v eFP Latvia

Krásne teplé a slnečné júnové dopoludnie sa zapísalo, ako výnimočný deň
pre príslušníkov Predsunutej prítomnosti v Lotyšsku. Dňa 5. júna na
slávnostnom nástupe po prečítaní písomného vojenského rozkazu nasledoval príhovor veliteľa majora Ing. Michala NÉMETHA, ktorý tlmočil slova vďaky veliteľa BG  (podplukovník Kerckhoff). Zároveň sa poďakoval za veľmi dobre odvedenú prácu, ktorú pozitívne hodnotia v prvom rade koaliční partneri. Ako vyzdvihol: „ V prvom rade patrí poďakovanie príslušníkom palebnej batérii, ktorí ukázali svoju pripravenosť a vysokú profesionalitu aj na medzinárodnej úrovni“. Taktiež vyzdvihol prácu aj ostatných podporných prvkov a zároveň poznamenal: „Veľké poďakovanie patrí aj manželkám či rodičom a všetkým rodinným príslušníkom, ktorí to doma majú mnohokrát veľmi ťažké, ktorí zápasia s každodennými problémami a predsa sú tou najväčšou podporou pre nás, ktorí sme ďaleko od domova“.
„Prvý ťažší polrok máme za sebou, ktorý bol náročný nielen zo strany
výcviku ale sme si museli zvyknúť či na chladné podnebie, ktoré dalo zabrať nielen nám ale aj našej technike a tiež sťažovala naše pôsobenie aj pandémia. Vďaka skoro sto percentnej účasti na vakcinácii nás čaká ten lepší polrok, kedy sa postupne uvoľňujú opatrenia“
dodal.
V rámci nástupu sa veliteľ SLOVCON poďakoval aj tým príslušníkom za
dobrú prácu, ktorí po pol roku ukončujú svoje pôsobenie tu v Lotyšsku.
Po príhovore nasledovalo odovzdávanie pamätných medaily, ktoré sa
podarilo zadovážiť za pomoci Vojenskej podpornej nadácie a SCKM , za čo im patrí úprimné poďakovanie.