ĎAKUJEME že ste pomohli vojenskému duchovnému majorovi Petrovi Dzijakovi

Aj takouto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým dobrodincom, ktorí svojimi modlitbami i finančnou podporou pomohli vojenskému duchovnému majorovi Mgr. Petrovi Dzijakovi.

26. marca 2021 následkom náhlej cievnej príhody upadol do bezvedomia. Vďaka rozvážnemu konaniu kolegu, ktorý bol v tom čase nablízku, ako aj rýchlej reakcii zdravotníckych záchranárov mu bola poskytnutá prvotná pomoc, ktorá pokračovala operáciou na neurochirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre. Včasným a vysoko profesionálnym prístupom mu lekári zachránili život. Po troch týždňoch umelého spánku ho lekári prešovskej nemocnice prebrali k životu. Pre návrat do plnohodnotného života okrem jeho osobného úsilia a Božej pomoci je však potrebná aj naša pomoc. Vďaka nej by sa mu dostala dlhodobá odborná rehabilitačná podpora v podobe pobytov v špičkových zariadeniach i zakúpenie pomôcok potrebných na rehabilitáciu, pretože zďaleka nie všetko bude môcť byť v rámci jeho očakávanej dlhodobej rekonvalescencie kryté z poistenia.

Na uvedené účely sa už vyzbieralo dostatočné množstvo finančných prostriedkov, o ktorých použití Vás budeme informovať na webových stránkach nadácie.

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné poďakovanie v mene Vojenskej podpornej nadácie a Ordinariátu OS a OZ SR!

Ďakujeme

(Na fotografiách odprevádza v Iraku na poslednej ceste vojenského zdravotníka rotného Rastislava Neplecha a jeho poľského kolegu vojaka Tomasza Murkowskeho, ktorí zahynuli 11. novembra 2006 po výbuchu nástražného systému na kolónu vozidiel pri irackom meste Al Kut, v roku 2010 slúži svätú omšu a pomáha so stavebnými úpravami v slovenskom tábore v rámci operácie ISAF v Afganskom Kandaháre a na záverečnej fotografii je v pozícii spoluorganizátora púte príslušníkov ozbrojených síl a zborov do Vatikánu a Ríma v roku 2013)

       pplk. v.z. Ing. Milan Gajdoš                                                 Mons. František Rábek

                    správca                                                                    ordinár OS a OZ SR

     Vojenská podporná nadácia

Foto: Pavol Vitko