Vianočná zbierka

Úsmev na perách a iskričky v očiach sa podarilo dosiahnuť profesionálnym vojakom a zamestnancom 43. zásobovacej základne Zemianske Kostoľany u detí z Centra pre deti a rodiny Prievidza (CDR) v rámci „Vianočnej zbierky“, svojím obsahom zameranej najmä na voľnočasové aktivity detí a tiež darovaním sladkosti pre rôzne vekové skupiny. Aktivitu okamžite podporilo veľa príslušníkov útvaru spolu s Vojenskou podpornou nadáciou, ktorá prispela knihami, tričkami a aj finančne. 

  Zbierku odovzdali príslušníci útvaru v pondelok 19. decembra 2022 počas návštevy detí na pracovisku CDR v Handlovej v hlavnej budove, kde sa stretli priamo s 23 deťmi z viacerých samostatných skupín v prítomnosti riaditeľa CDR Tomáša Smatanu. Počas návštevy deti zaujala technika Land Rover Defender, najmä chlapcov „budúcich mechanikov“ a rozhovor s príslušníkmi OS SR o povolaní vojaka. S riaditeľom CDR sme sa zhodli súčasne na možnom projekte v letných mesiacoch v roku 2023, kde sa ponúka spojenie CDR Prievidza s CDR Topoľčany na „akčnom“ programe s vojakmi formou interaktívneho cvičenia.

  Centrum zastrešuje pracovisko v Prievidzi pre mladých dospelých a špecializovanú samostatnú skupinu pre deti s kombinovaným zdravotným postihnutím, ďalej dve pracoviská v Handlovej s tromi samostatne usporiadanými skupinami detí a profesionálne náhradné rodiny.

  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí si touto formou spomenuli v sviatočné dni na deti z prostredia Centra pre deti a rodiny. Záujem príslušníkov útvaru pomáhať deťom mnohonásobne prekonal očakávania prvej zbierky a preto v ďalšom období budeme pokračovať v tejto aktivite a rozšírime ju aj o špecifické potreby CDR, o ktorých sme sa počas návštevy dozvedeli. https://ossr.sk/102568/?pg=1