Vianoce s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Štrkovci s našou podporou

Spolupráca ženistov zo Serede s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých v Štrkovci má svoju 38-ročnú tradíciu. Tak ako po iné roky aj dnes, 16. decembra navštívili vojaci klientov tohto zariadenia, aby spoločne strávili predvianočný čas v príjemnej atmosfére. Tí im zaspievali, zarecitovali vlastné básne a poukazovali priestory, v ktorých žijú. Milé fotky budú pamiatkou na stretnutie pre všetkých zúčastnených. Na rozlúčku obdržali vojaci vlastnoručne zhotovené darčeky od klientov ústavu a vzájomne si popriali spokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Štrkovci poskytuje celoročnú a dennú starostlivosť klientom od dojčenského veku celoživotne, s primárnou diagnózou mentálna retardácia. Spoločné stretnutia sa uskutočňujú k Vianočným sviatkom, k Medzinárodnému dňu detí a v neposlednom rade príslušníci práporu pomáhajú aj pri organizácii akcie „Zlatá rybka“ čo je medzinárodná súťaž družstiev mentálne postihnutých v lovení rýb. Súčasťou vianočného stretnutia je aj odovzdanie finančného príspevku, ktorý vojaci svojim kamarátom venujú na prilepšenie. https://ossr.sk/102693/?pg=1