Rotný Dušan Labaš pokračuje v liečbe – ďakujeme, že mu v rámci mechanizmu Vojenskej podpornej nadácie pomáhate

Rotný Dušan Labaš, zodpovedný profesionálny vojak, vzorný otec a výborný športovec je od 24. mája 2022 odkázaný na pomoc lekárov a blízkych. Ale pomohli sme aj my, jeho spolupracovníci, kamaráti a veľa ďalších kolegov z rezortu obrany a Ozbrojených síl SR. V uvedený deň náš kolega a kamarát, ktorý slúži v uniforme už viac ako 20 rokov, počas športovej aktivity na preventívnej rehabilitácii nešťastne spadol z bicykla a utrpel vážne zranenia. Iba vďaka jeho kamarátovi, ktorý športoval spolu s ním a okamžitému privolaniu zdravotníckej pomoci bol Dušan s mnohopočetnými zraneniami transportovaný do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici a neskôr do Univerzitnej nemocnice v Martine. Tu ho liečili zo zranení hlavy, prepichnutých pľúc, poškodených stavcov, polámaných rebier, ale najmä z vážneho poranenia miechy, ktoré zapríčinilo necitlivosť v dolnej časti tela. Po dvoch mesiacoch hospitalizácie sa podarilo vyliečiť väčšinu zo zranení, ale bohužiaľ dolná časť tela zostala naďalej necitlivá. Manželka Andrejka, ako aj všetci, ktorí Dušana poznajú veria, že je veľká šanca, aby bol sebestačný a v budúcnosti schopný postaviť sa opäť na vlastné nohy. Veľmi mu v tom pomohol špičkový personál Národného rehabilitačného centra Kováčová a špecializovanej nemocnice SANOM Bratislava. Tých liečení a rehabilitácií však potrebuje oveľa viac. Vďaka našej zbierke a vašej štedrosti sa podarilo vyzbierať 15 889 eur, za čo Vám manželia Labašovci zo srdca ďakujú. Uvedené financie sú priebežne poskytované na úhradu výdavkov spojených s liečbou nášho kolegu. K 28.11.2022 bolo poskytnutých celkom 9 951,60 eur. Z toho na výdavky spojenými s potrebami liečby 3 000,- eur, na úhradu výdavkov spojených s pobytom Dušana v špecializovanej nemocnici SANOM Bratislava, kde je Dušan hospitalizovaný do 2.12.2022 vo výške 2 000,- eur. Od 5. 12.-17.12.2022 má Dušan uhradený neurorehabilitačný pobyt aj s doprovodom v zariadení ADELI MEDICAL CENTER v Piešťanoch v sume 4951,60 eur. Poďakovanie od rotného Dušana Labaša Vám všetkým si môžete prečítať na stránke Vojenskej podpornej nadácie: Podporiť zbierku – Vojenská podporná nadácia (vojenskanadacia.sk) PRAJEME MU VEĽA TRPEZLIVOSTI A NAVRÁTENIE ZDRAVIA… Ešte raz – veľké ĎAKUJEME! https://ossr.sk/102248/?pg=1