Mikuláš pre deti

Tradičnou a veľmi úspešnou akciou, ktorá bola po troch rokoch protipandemických opatrení znovu oživená a patrí do života levického práporu, je stretnutie detí s Mikulášom. Dňa 6. decembra priniesol Mikuláš v sprievode  anjela a čerta balíčky pre viac ako 70 detí profesionálnych vojakov a zamestnancov útvaru.

Veliteľ útvaru podplukovník Marián Golis všetkých srdečne privítal a zaželal dobrú zábavu. Deti tak svojou tvorivosťou a výrobkami ozdobili vianočný stromček, písali dopisy Ježiškovi so svojimi želaniami, recitovali a spievali Mikulášovi. Príjemné popoludnie zorganizovali nadporučíčka Lenka Trnovcová a desiatnička Júlia Petrišáková v spolupráci s kaplánom 13. mechanizovaného práporu poručíkom Jánom Lehockým s príslušníčkami 13. mechanizovaného práporu Levice.

 Mikulášsku „vojenskú“ nádielku dostali tento večer aj ďalšie poslušné deti. Nie všetky sa môžu spoľahnúť na teplo domova a rodičovskú lásku, preto sa príslušníci útvaru rozhodli podeliť sa o radosť z darčekov a sladkostí s tými, ktorí to najviac potrebujú. Veliteľ útvaru a Mikuláš so svojimi  pomocníkmi večer navštívili Detský domov v Leviciach. V Levickom detskom domove, ktorý vedie pani riaditeľka Zuzana Králiková, je umiestnených 35 detí. Vojaci tak prijali množstvo srdečných objatí, vypočuli si veľa básničiek a pesničiek. Štedrosť tohto večera mohla vyniknúť len za finančnej pomoci profesionálnych vojakov levického útvaru a z príspevku Vojenskej podpornej nadácie. https://ossr.sk/102397/?pg=1