Ocenenie z Ukrajiny

Medailou „Za dobročinnosť a lásku k Ukrajine“ boli 19. októbra metropolitom kyjevským a celej Ukrajiny Epifanijom ocenení správca Vojenskej podpornej nadácie Milan Gajdoš, člen správnej rady nadácie a vojenský publicista Pavol Vitko, ako aj generálny duchovný Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR plukovník Viktor Sabo. Metropolita Epifanij zároveň prostredníctvom „Požehnanej listiny“ ocenil za pomoc Ukrajincom Evanjelickú cirkev augsburgského vyznania na Slovensku a našu Vojenskú podpornú nadáciu. V Epifanijovom mene ocenenia odovzdal v Bratislave jeho osobitný vyslanec a kňaz Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Bohdan Tymošenko, s ktorým nadácia cez leto zorganizovala v obci Buzova neďaleko Kyiva päť terapeutických táborov pre deti z vojnou postihnutých oblastí, vrátane vojnových sirôt (na foto deti doma a v tábore). Humanitárna pomoc zo strany nadácie a Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ bola pritom podstatne širšia (hranice, utečenci, kamióny pomoci na Ukrajinu). Hlavných ukrajinským organizačným spolupracovníkom nadácie bol Oleg Velichko, zástupca Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny v SR – a práve on bol druhým oceňujúcim.

Mier a pokoj Ukrajine!