Pomôžme ešte…. Ďakujeme, že vďaka vašim príspevkom môže syn našej kolegyne slobodníčky Stankovianskej napredovať…veľmi sa snažia, potrebujú aktuálne pomôcť …

ÚČET JE K 2.3.2022 vyčerpaný, stav: 1,86 EUR

CELKOM POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA LIEČBU A KOMPENZAČNÉ POMOCKY Z PROSTRIEDKOV VOJENSKEJ PODPORNEJ NADÁCIE V SUME 24.471,13 EUR


Ďakujeme, že ste svojim finančným príspevkom prispeli na podporu liečby Domonika, vďaka čomu môže napredovať. Z doposiaľ vyzbieraných prostriedkov sme podporili:

 • rehabilitačný pobyt 22.4.-3.5.2019 v ADELI Piešťany 3.205,60 eur,
 • neurorehabilitačný pobyt – metóda TheraSuit, 27.7.-2.8.2019 v RehaCentrum v Bisambergu, Rakúsko 2.020,- eur + 390,- eur ubytovanie t.j. 2.410,- eur,
 • canisterapia pre Dominika dňa 30.9.2019 – 100,- eur,
 • refundácia úhrady nákladov spojených s liečbou Dominika u ukrajnského lekára vo Varšave, uhradené dňa 3.8.2020 – 2.295,60 eur,
 • zakúpenie kompenzačných pomôcok pre Domnika, uhradené dňa 20.8.2020 – 1.485,39 eur,
 • terapia NDT koncept v termíne 7.9.-11.9.2020, uhradené 1.10.2020 – 399,- eur,
 • refundácia úhrady nákladov spojených s liečbou Dominika na klinike vo Varšave v termíne 13.-26.9.2020, uhradené dňa 23.12.2020 – 1.965- eur
 • zakúpenie stolíku k rehabilitačnej stoličke, uhradené 12.2.2021 – 150,- eur,
 • finančný príspevok na doplatok kúpy osobného motorového vozidla pre zabezpečenie mobility Dominika Holtána, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, uhradené 3.5.2021 – 4.390,- eur,
 • refundácia úhrady nákladov spojených s liečbou a pomôckami pre Dominika, uhradené 24.8.2021 – 1.546,99 eur.
 • poskytnutie finančných prostriedkov darovacou zmluvou na úhradu nákladov spojených s liečbou Dominika, uhradené dňa 11.2.2022 – 6.020,- eur .
 • zakúpenie pomôcok pre zlepšovanie zdravotného stavu Dominika z prostriedkov 2% z 5.pluk špeciálneho určenia Žilina – 503,55

Slobodníčka Jarmila Stankovianska zo Stankovian – Rojkova, ktorá pred nástupom na materskú slúžila v 11. mechanizovanom prápore Martin, sa vlani veľmi tešila na narodenie svojho syna. Jej chlapček, Dominik Holán sa narodil 23. septembra napriek komplikovanému pôrodu zdravý. Dňa 18. marca však požiadala Vojenskú podpornú nadáciu o sprostredkovanie pomoci pri liečbe svojho syna.

Ešte v pôrodnici začali Dominikovi hnisať očká. Nie, žiadna mamička by nechcela zažiť to, čo prežívala naša kolegyňa z ozbrojených síl v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Boli to pokračujúce zápaly očiek, otázniky nad meniacimi sa diagnózami, neustále cesty na vyšetrenia do Ružomberka, Banskej Bystrice, operácia hnisajúceho oka v Bratislave – a opäť náročné liečenia či vyšetrenia v Ružomberku a v Banskej Bystrici. Nebudeme na tomto mieste podrobne opisovať celú tú nemocničnú kalváriu. Azda iba jedna veta z chvíľ, kedy bolo tak veľmi ťažko: „Môj len 27-dňový synček dostal hnačky, odmietal piť, sať mliečko, počas noci mu horúčky stúpli na 39,2, v nemocnici mu bol podaný čípok proti horúčke, no dostal viditeľné kŕče do celého tela, ráno prichádzali opakovane a bolo ich čoraz viac…“ 

Diagnostický záver je viac ako smutný, hoci stále je tu veľká nádej. Dominik má zo zápalu poškodenú časť mozgu, má strnulé pohyby, neudrží hlavičku, má slabé šijové svalstvo aj celý chrbát. Okrem iného užíva lieky proti epileptickým kŕčom, na imunitu a mnoho ďalších vitamínov pre správnu funkciu mozgu.  Podľa pani slobodníčky Jarmily Stankovianskej neurológ síce ešte nevie dopredu povedať, čo Dominika čaká v budúcnosti, no aj 21-ročná mamička veľmi dobre vie, že o. i. je nutné každodenné cvičenie Vojtovej metódy a špeciálnej (orofaciálnej) stimulácie, aby sa nič nezanedbalo. V závere svojho listu uvádza:

„Rehabilitujeme v Ružomberku, taktiež s maličkým rehabilitujem so skúsenou súkromnou sestrou v Martine. Bolo nám však doporučené absolvovať s mojim synom už v útlom veku pobyt v špeciálnom rehabilitačnom centre v Piešťanoch. Na pobyt sme predbežne zapísaný od 22. apríla a mal by trvať 14 dní. Cena pobytu je okolo 3000 €.  Bohužiaľ po finančnej stránke si ho nemôžem dovoliť. Bola by som preto veľmi vďačná za Vašu pomoc pre Dominika. Prosím, pomôžte mu. Verím že bude napredovať aj vďaka Vám.  Srdečne Vám ďakujem.

V Rojkove dňa  18. marca 2019                                            slob. Jarmila Stankovianska v.r.

Ak im chceme byť nápomocní, môžeme prispieť na účet, z ktorého celý výťažok bude určený v prospech liečenia malého syna slobodníčky Jarmily Stankovianskej .

Číslo účtu je SK93 7500 0000 0040 1864 9105, variabilný symbol 2370

O stave vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať aj na stráne www.vojenskanadacia.sk

   Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                                                major Ing. Vladimír Moško
správca Vojenskej podpornej nadácie                            zastupujúci veliteľ 11.mpr Martin

Poďakovanie od slob. Stankovianskej

Milí kolegovia vojaci a vojačky, zamestnanci rezortu obrany i priaznivci slovenských ozbrojených síl,

      mnohí z vás ste sa dostali k príbehu nášho trištvrte ročného synčeka Dominika. Príbeh, ktorý začal krátko po pôrode veľmi smutne, má i vďaka Vám šancu na šťastnejšie pokračovanie.

      Pre tých, ktorí ste sa ku nemu nedostali, iba krátko: v živote človeka býva najkrajším momentom príchod dieťatka do rodiny. Aj nám zmenil život príchod nášho synčeka Dominika. Narodil sa ako zdravý chlapček, no po príchode domov začal neúprosný kolobeh príznakov chorôb, od zahnisaných očiek až po dnešný stav – ťažké poškodenie mozgu…

      Ja, a dnes s istotou aj mnohí z vás, sme uverili v Dominikovu šancu. Tou šancou je mimoriadne drahá liečba a profesionálna starostlivosť, ktoré nie je možné dovoliť si bez vašej podpory.

      Ešte pred mesiacom bolo nemysliteľné, aby sme dokázali z nášho príjmu uhradiť prvý liečebný pobyt v hodnote viac ako 3.000 €. Dnes je všetko inak – práve vďaka vám! Vďaka vašej podpore – každým jedným poslaným eurom – ste prispeli k veľkej šanci pre hodnotnejšiu budúcnosť malinkého Dominika. Dňa 22. apríla 2019 nastupujeme na prvý vytúžený liečebný pobyt v ADELI Medical Center, od ktorého si veľa sľubujeme. Je to prvý krok z mnohých v budúcnosti. Tento štart by bez vás nebol možný, a ak, tak omnoho neskôr s už oveľa menším účinkom.

       Na Dominikovu liečbu ste prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie ku dňu 17.4.2019 prispeli sumou 14.058 €. Teším sa, že ste k utrpeniu nášho Dominika nezostali ľahostajní, zároveň chcem veriť, že raz budem môcť oplatiť vašu snahu – možno len jednoduchou pomocou tým, ktorí ju budú tiež potrebovať a bude to v mojich silách.

      Prajem vám, aby ste vždy stáli na strane tých, ktorí nezištne pomáhajú, nech nikdy nezažijete, aké ťažké je byť na tej druhej strane…

Všetkým vám v mene Domča vyslovujem obrovské Ď A K U J E M!

S úctou Vaša slobodníčka Jarmila Stankovianska.