Vojenská podporná nadácia podporila vojnového veterána pri profesionálnom nahraní dvoch partizánskych piesní

Ak bolo jedným zo snov 93-ročného vojnového veterána Vladimíra Strmeňa zaspievať si a nahrať svoje partizánske piesne s profesionálnymi hudobníkmi, pomohla mu ho naplniť Vojenská hudba Banská Bystrica v spolupráci a RTVS a Vojenskou podpornou nadáciou (VPN).

Dve dobové piesne podľa osobných záznamov a nápevov V. Strmeňa zaranžoval hudobný skladateľ desiatnik Jakub Laco. V jeseni ich nahrala Vojenská hudba B. Bystrica s dirigentom kapitánom Jánom Goliašom. Samotnému nahrávaniu predchádzala počiatočná iniciatíva člena VPN a vojenského novinára Pavla Vitka, ako aj Vojenskej podpornej nadácie, ktorá sa podieľala na organizácii a podpore nahrávania. Nahrávanie a postprodukčné úpravy realizovalo pod vedením Ľuboša Kovačecha banskobystrické štúdio RTVS.

Obe piesne odznejú v premiére v spoločnom vysielaní všetkých troch štúdií Rádia Regina v pondelok 3. januára 2022 o 20.05 hod v relácii Kapela hraj!

„Som šťastný, že sa to podarilo. Celý čas som spomínal na svojich kamarátov z partizánskych oddielov majora Morozova, kapitána Sokolova, či z jednotky Mstitelia. Spieval som hlavne na pamiatku všetkých, ktorí mali odvahu a guráž bojovať proti nacistom. No a zaspievať si s takými vynikajúcimi hudobníkmi, akí sú vo Vojenskej hudbe Banská Bystrica, bolo pre mňa obrovským zážitkom,“ konštatoval V. Strmeň. „Sprevádzať takú legendu, akou je Vladko Strmeň, bolo veľkou cťou hlavne pre nás,“ zdôraznil kapitán J. Goliaš. „Jedným z cieľov Vojenskej podpornej nadácie je aj podpora historického povedomia slovenskej verejnosti vo vzťahu k vojenským tradíciám a s protifašistickému odboju. Sme radi, že sa prepojenie historického odkazu vojnového veterána a hudobníkov zo súčasných ozbrojených síl podarilo realizovať v takomto originálnom diele. Aranžmá piesní nahratých s Vojenskou hudbou OS SR a skladba pre dychové nástroje s názvom Pocta hrdinovi je ojedinelým dielom v rámci projektu Military Art, ktorý v rámci dotačnej schémy podporilo Ministerstvo obrany SR“ potvrdil správca Vojenskej podpornej nadácie Milan Gajdoš.

Pre pána Vladimíra Strmeňa je hudba celoživotnou láskou. V roku 1942 narukoval ako 14-ročný elév k vojenskej hudbe v Banskej Bystrici. Učil sa hrať na tubu a trombón. Po vypuknutí Slovenského národného povstania ho jeho velitelia ako neplnoletého poslali domov, ale on sa vo svojom rodisku na Starých Horách hneď po príchode už od 1. septembra 1944 pridal k partizánom. Zúčastnil sa na ústupových bojoch, bol zranený a v horách s partizánmi vydržal, až kým sa jeho jednotka nespojila v Poprade s postupujúcim 1. čs. armádnym zborom. Po vojne bol dlhé roky kapelník dychovej hudby Tesla Banská Bystrica. Ešte donedávna chodil vyhrávať na harmonike seniorom do banskobystrických domovov sociálnych služieb.