ĎAKUJEME ŽE STE POMOHLI DES. MICHALOVI SUŠIENKOVI. Dňa 2.3.2022 sme mu vďaka vašej štedrosti poukázali 12.500,- eur ako prejav spolupatričnosti v ťažkej životnej situácii v starostlivosti o jeho manželku.

V rodine des. Michala SUŠIENKU slúžiaceho v 405. Opravárenskom prápore v Martine nastala 16.6.2021 ťažká životná situácia, nakoľko jeho manželka Michaela utrpela infarkt s následným opuchom mozgu a ostala v bdelej kóme. Od tejto chvíle potrebuje 24 hodinovú starostlivosť, čo poznamenalo celú rodinu. Po úraze sa stal Michal opatrovníkom nielen svojich dvoch maloletých detí ale aj svojej manželky, s ktorou si pred bohom sľúbili vernosť v dobrom aj zlom. Michal sa o svoju manželku stará najlepšie ako vie doma a sprevádza ju aj na vyšetrenia a rehabilitácie v nemocnici. Celkový príjem v domácnosti Sušienkovcov sa po úraze znížil o príjem manželky  a liečba Mišky si vyžaduje vynaloženie nemalých finančných prostriedkov. Michal už prekonal množstvo prekážok po úraze Mišky, ktoré ho nezlomili a naďalej robí všetko pre záchranu svojej milovanej manželky. Intenzívna 24 hodinová starostlivosť môže výrazne zlepšiť jej zdravotný stav, čo si Michal plne uvedomuje a robí všetko preto, aby to tak dopadlo.  

Vážení kolegovia, vojaci, zamestnanci, spoluúčasť v ťažkých chvíľach a podporu rodine desiatnika Michala Sušienku môžeme vyjadriť prostredníctvom finančnej zbierky. O jej výsledku vás budeme informovať.

Číslo účtu: SK96 7500 0000 0040 2208 3239

VOPRED SRDEČNE ĎAKUJEME.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z,                                 pplk. Ing. Rastislav Bodik
správca Vojenskej podpornej nadácie                 veliteľ 405. Opravárenský prápor Martin