Zo stránky www.mil.sk Akcia Vojenskej podpornej nadácie v rámci nadačného programu S.O.S.

Dňa 28.2.2022 sa v priestoroch 405. opravárenského práporu Martin uskutočnil slávnostný nástup práporu pri príležitosti odovzdania funkcie veliteľa. Slávnostný nástup odchádzajúci veliteľ práporu podplukovník Rastislav Bodik využil k odovzdaniu symbolického šeku desiatnikovi Michalovi Sušienkovi, ako prejav spolupatričnosti a solidarity. Ten sa dostal do ťažkej životnej situácie a veliteľ 405. opravárenského práporu v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou v rámci nadačného programu „S.O.S.“ zorganizoval finančnú zbierku. Desiatnik Michal Sušienka sa srdečne poďakoval všetkým, ktorí sa v rámci OS SR, Ministerstva obrany ako aj mimo rezortu podieľali na zbierke. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité najmä na uhradenie špeciálnej kúpeľnej liečby, liečby v hyperbolickej komore a nákup potrebného zdravotníckeho materiálu pre jeho manželku.

https://www.mil.sk/98712/?pg=1