Odovzdanie zbierky pre pozostalé rodiny des. Jána Husenicu a plk. Antona Tisoňa

Vážení kolegovia, vojaci ozbrojených síl či zamestnanci rezortu obrany,

dňa 19. apríla 2020 nás navždy opustil náš vynikajúci kolega desiatnik Ján Husenica (39r.) z protilietadlovej raketovej brigády Nitra. Dňa 20.apríla 2020 odišiel náhle bez rozlúčky vo veku nedožitých 53 rokov náš kolega a kamarát z GŠ OS SR plukovník Ing. Anton Tisoň.

Len veľmi ťažko sa dajú nájsť slová a spôsoby, ktorými by bolo možné zmierniť bôľ a smútok týchto rodín. Rozhodli sme sa im kolegiálne v tejto ťažkej životnej situácii pomôcť prostredníctvom finančnej zbierky s využitím mechanizmu Vojenskej podpornej nadácie. Chceme sa Vám všetkým darcom srdečne poďakovať, že ste láskavým venovaním finančných prostriedkov pomohli pozostalej rodine des. Jána Husenicu sumou 9.300,- eur a pozostalej rodine plk. Antona Tisoňa sumou 2.200,- eur. Peniaze boli poukázané na ich účty dňa 28. a 29. mája 2020. Srdečne vám ďakujeme v mene pozostalých rodín.