Pomôžme desiatnikovi Durasovi + POĎAKOVANIE +AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Vďaka Vašej štedrosti sa k 19.02.2020 podarilo pre pomoc Milanovi vyzbierať celkom 11.962,- eur, za čo Vám srdečne ďakujeme…

Dňa 10.01.2019 sme pre Milanovu rehabilitáciu zabezpečili zdravotnícku pomôcku tzv. Dynamické parapódium s príslušenstvom v hodnote 1.166,40 eur, ktoré obnovuje schopnosti samostatne stáť a udržiavať pozíciu v pasívnom vzpriamenom stojí. Držíme palce Milan.

Dňa 02.05.2019 sme obdržali od Milana Durasa mail s poďakovaním pre všetkých tých, ktorým nie je osud nášho kolegu ľahostajný:

Poďakovanie od des. Milana Durasa

Milí moji kolegovia, zamestnanci rezortu obrany,

    chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za vašu finančnú pomoc a morálnu podporu, ktorá ma motivuje a pomáha mi pri zlepšovaní zdravotného stavu.
     

     Po niekoľkých rehabilitačných pobytoch v Adeli-Piešťany a v Kováčovej sa mi výrazne zlepšila stabilita tela, pohybové a verbálne schopnosti. Vďaka vám, ktorí mi nezištne pomáhate napredujem a snažím sa pracovať na sebe čo najviac, hlavne kvôli mojej dcérke a rodine.

V Trenčíne dňa 02.05.2019        des. Milan Duras

Dňa 10.7.2019 sme pre Milana uhradili neurehabilitačný pobyt v termíne 21.7.-3.8.2019 v zariadení Adeli Piešťany v hodnote 1367,16 eur.

Dňa 10.1.2020 sme pre Milana uhradili rehabilitácie v Adeli Piešťany v termíne od 20.1.-1.2.2020 v hodnote 3890,00 eur. 

AKTUÁLNY STAV ZBIERKY K 19.02.2020 JE 5.538,44 EUR.

Desiatnik Milan Duras, výborný vojak, skvelý otec a mocný chlap je od 23. mája odkázaný na pomoc lekárov a blízkych. Na to, aby sa vrátil späť do bežného života, potrebuje pomoc aj nás ostatných.

V uvedený deň mal 32 ročný profesionálny vojak, ktorý slúži v uniforme už 11 rokov, cestou na súťaž Železný muž vážnu dopravnú nehodu. S kritickými diagnózami, vrátane zakrvácania mozgu, respiračných zlyhaní, početných zlomenín a pomliaždenín ho liečili v Rožňave, Ružomberku, Trenčíne i v Bratislave. Otca dvojročnej dcérky a druha Milanovej partnerky, tiež profesionálnej vojačky, sa našťastie podarilo zachrániť. Po celom rade zložitých operačných zákrokov je od jesene v domácom ošetrení, ale ako ležiaci pacient potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.
O vojaka z Raketometného oddielu Rožňava, sa stará v jeho rodisku v Trenčíne jeho mama a družka, ktorá je s dcérkou na rodičovskej dovolenke. Jeho najbližší kamaráti a kolegovia pre nich s cieľom pomôcť Milanovi už usporiadali súkromnú zbierku. Náklady na jeho liečenie aj mimo zdravotného poistenia sú však veľmi vysoké. O to viac, jeho najbližší sa pre Milana usilujú zabezpečiť opakovanú rehabilitáciu v špičkovom súkromnom zdravotnom centre v Piešťanoch, kde už raz bol a pobyt mu veľmi pomohol. Ďalšia dvojtýždňová rehabilitácia tu vzhľadom na Milanov stav stojí podľa nich cca 5000 eur, čo už je nad ich možnosti. Začiatkom decembra síce napríklad v posádke Levice, kde predtým slúžil, pripravujú súťaž v silovom trojboji, pričom výťažok pôjde na Milanovu liečbu. No i tak sa s prosbou o spoluprácu Janka Durasová, Milanova matka, obrátila na Vojenskú podpornú nadáciu. S tým, aby sprostredkovala prípadnú pomoc od ďalších príslušníkov vojenskej komunity. Vie, že je veľká šanca, aby bol sebestačný. On chce a má snahu, hoci aktuálne má čiastočne pohyblivú len pravú ruku a pravú nohu. No od 6. novembra stravu už prijíma cez ústa a aj keď s problémami, začal rozprávať. Pani Janka Durasová, ako aj Milanova družka, však tiež vedia, že Milana čaká ešte veľmi veľa fyzioterapeutických či logopedických cvičení, rehabilitácií a liečení. Milan a jeho najbližší však majú nádej. Ak im chceme byť nápomocní, môžeme prispieť na špeciálny účet, z ktorého celý výťažok bude určený na jeho liečenie.

Číslo účtu je SK05 7500 0000 0040 2635 4526, variabilný symbol 8024

O stave vyzbieraných finančných prostriedkov Vás budeme priebežne informovať.

Ing. Milan Gajdoš, pplk. v. z.                                         podplukovník Ing. Ľubomír Bodnár
správca Vojenskej podpornej nadácie                            veliteľ raketometného oddielu